Intel® Chipset Device Software สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับชุด Intel® NUC - NUC6i7KYK

784955
7/31/2023

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้ง Intel® Chipset Device Software สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับชุด Intel® NUC - NUC6i7KYK

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

ข้อแนะนำ
  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 4.5 MB
  • SHA256: AA80A31620E3385D1A5E16CC63DC9441BA126F9FFC8EC26DA008FB0DCD1B3448

คำอธิบายโดยละเอียด

ผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิต

ผลิตภัณฑ์นี้เลิกการผลิตไปแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศยกเลิกการผลิต NUC

วัตถุ ประสงค์

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้ง Intel® Chipset Device Software สําหรับชุด Intel® NUC - NUC6i7KYK

การติดตั้งซอฟต์แวร์นี้เป็นเรื่องสําคัญก่อนติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows* ก่อนที่จะติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์อื่นๆ การดําเนินการนี้ทําให้มั่นใจได้ว่า Windows จะจดจําส่วนประกอบของชิปเซ็ตทั้งหมดได้ หากระบบปฏิบัติการไม่สามารถระบุส่วนประกอบชิปเซ็ตทั้งหมดได้ คุณอาจประสบปัญหาต่อไปนี้:

  • เครื่องหมายคําถามสีเหลืองใน Device Manager
  • อุปกรณ์ที่ไม่รู้จักใน Device Manager

หมาย เหตุ

  • เมื่อติดตั้ง Intel Chipset Device Software ใน Intel NUC แล้ว ไม่จําเป็นต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่กว่า
  • ไดรเวอร์ชิปเซ็ตไม่ให้บริการผ่าน Intel Driver & Support Assistant (IDSA)

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้