Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) สําหรับ Intel® NUC

19408
4/2/2019

บทนำ

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) สําหรับ Intel® NUC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 176.3 KB
  • SHA256: 6B7C4B9DC736D935539A4AD52BB2478A5F32046094566C39458D20AE6BBF24BF

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) เป็นชุดคําสั่งที่เพิ่มความปลอดภัยของโค้ดและข้อมูลของแอปพลิเคชัน ซึ่งให้การป้องกันเพิ่มเติมจากการเปิดเผยหรือการแก้ไข นักพัฒนาสามารถแบ่งพาร์ติชั่นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวไว้ใน Enclave ซึ่งเป็นส่วนที่เรียกใช้งานในหน่วยความจําพร้อมการป้องกันความปลอดภัยได้มากขึ้น

เวอร์ชัน Windows® 10 ที่คุณกําลังใช้งานอยู่จะกําหนดวิธีรับซอฟต์แวร์ Intel® SGX

สําหรับ Windows 10 RS3 (เวอร์ชัน 1709) และใหม่กว่า:

การอัปเดต Windows จะจัดเตรียมไดรเวอร์ให้โดยอัตโนมัติ

หากต้องการดูว่ามีการติดตั้งไว้ในระบบของคุณหรือไม่ ให้ไปที่ลิงก์นี้: https://www.microsoft.com/en-us/p/intel-r-software-guard-extensions-activation-app/9n4tv0sxlnmt

ดูคู่มือการติดตั้ง Intel® SGX สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการติดตั้ง

สําหรับ Windows 10 RS2 (เวอร์ชัน 1703) และรุ่นก่อนหน้า:

ไปที่ลิงก์นี้เพื่อดาวน์โหลดตัวติดตั้ง: https://software.intel.com/en-us/sgx-sdk/download (ต้องลงทะเบียน)

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้