Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) สําหรับ Intel® NUC

19408
4/2/2019

บทนำ

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับIntel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) สําหรับ Intel® NUC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 176.3 KB
  • SHA1: 534260A785533E539C2FA777D15F7E8E184A2BE1

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) เป็นชุดคําสั่งที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของรหัสและข้อมูลแอปพลิเคชัน เพื่อให้มีการปกป้องจากการเปิดเผยหรือการแก้ไขมากขึ้น นักพัฒนาสามารถแบ่งพาร์ติชันข้อมูลที่ละเอียดอ่อนออกเป็นขอบเขต ได้ ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องดําเนินการในหน่วยความจําพร้อมกับการป้องกันความปลอดภัยที่มากขึ้น

เวอร์ชั่นของ Windows® 10 ที่คุณกําลังใช้งานอยู่จะกําหนดวิธีการซื้อซอฟต์แวร์Intel® SGX

สําหรับ Windows 10 RS3 (เวอร์ชั่น 1709) และใหม่กว่า:

การอัปเดต Windows จะจัดเตรียมไดรเวอร์ให้โดยอัตโนมัติ

หากต้องการดูว่ามีการติดตั้งไว้บนระบบของคุณหรือไม่ ให้ตามลิงก์นี้: https://www.microsoft.com/en-us/p/intel-r-software-guard-extensions-activation-app/9n4tv0sxlnmt

ดูคู่มือการติดตั้ง Intel® SGX สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการติดตั้ง

สําหรับ Windows 10 RS2 (เวอร์ชั่น 1703) และก่อนหน้า:

ตามลิงก์นี้เพื่อดาวน์โหลดตัวติดตั้ง: https://software.intel.com/en-us/sgx-sdk/download (ต้องลงทะเบียน)

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้