เครื่องมืออัพเดตเฟิร์มแวร์ HDMI สําหรับ NUC6i7KYK

18730
6/7/2016

บทนำ

อัปเดตเฟิร์มแวร์ HDMI 2.0 สําหรับ Intel® NUC Kit NUC6i7KYK (0x07_0x20)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 1.1 MB
  • SHA1: AD075A50AD8C56550344F54A55BF5B45F0CA4499

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

อัปเดตเฟิร์มแวร์ HDMI 2.0 สําหรับ Intel® NUC Kit NUC6i7KYK การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จําเป็นเฉพาะเมื่อมีการใช้อุปกรณ์ HDMI 2.0 เท่านั้น

ปัญหาที่แก้ไขแล้วในรุ่นนี้

การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่เสียงเซอร์ราวด์ (5.1 หรือ 7.1) ไม่ทํางานกับเครื่องรับ AV บางตัว

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้