การเปิดใช้งานเครือข่ายแบบสายเคเบิลคงที่และรวมผสาน

Intel ช่วยให้ Multiple Systems Operator (MSO) ทำการจำลองเสมือนเครือข่าย สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เน้นใช้คลาวด์เพื่อยกระดับผลกำไรและการปรับขยาย พร้อมกับช่วยให้เขาเป็นพาร์ทเนอร์กับกลุ่มโทรคมนาคม เพื่อสร้างความคุ้มค่ากับการรวมผสานด้านโมบายล์แบบคงที่

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

“อัตราการเติบโตต้นน้ำปี 2020 เกือบ 4 เท่าของปีก่อนเกิดโรคระบาด” รายงานอุตสาหกรรมบรอดแบนด์ของ OpenVault วันที่ 1 เมษายน 2021