การนำเอาประสิทธิภาพแบบคล่องตัวมาสู่เครือข่ายเอดจ์

มอบบริการที่มุ่งแข่งขัน และสร้างกระแสรายได้ใหม่โดยสร้างโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเอดจ์เปี่ยมประสิทธิภาพอันแข็งแกร่ง ซึ่งขับเคลื่อนด้วยผลงานอันยาวนานในด้านโซลูชันการเชื่อมต่อของ Intel