โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D นำเสนอประสิทธิภาพที่ปรับให้เหมาะสมกับเวิร์คโหลดในสภาพแวดล้อมที่มีพื้นที่และพลังงานจำกัดสำหรับศูนย์ข้อมูลจนถึง Edge อัจฉริยะ โปรเซสเซอร์แบบ System-on-a-Chip ใหม่นี้รองรับโซลูชันเครือข่าย การจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลบน Cloud Edge แบบซ็อกเก็ตเดียวและความหนาแน่นสูง พร้อมความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัย เครือข่าย และการเร่งความเร็วที่ครอบคลุม1 2 3 4

ดูรายชื่อบริษัทที่นำเสนอระบบที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D ›

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D

ข้อมูลจำเพาะ การวัดประสิทธิภาพ คุณลักษณะ เทคโนโลยีของ Intel® รีวิว ราคา และผู้จำหน่ายของโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์: ตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-2100

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์: ตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1600/1500

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
ราคา
Intel® Xeon® D-1649N Processor (12M Cache, 2.30GHz) Launched Q2'19 8 3.00 GHz 2.30 GHz 12 MB 45 W
Intel® Xeon® D-1627 Processor (6M Cache, 2.90GHz) Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB 45 W
Intel® Xeon® D-1623N Processor (6M Cache, 2.40GHz) Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.40 GHz 6 MB 35 W
Intel® Xeon® D-1622 Processor (6M Cache, 2.60GHz) Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.60 GHz 6 MB 40 W
Intel® Xeon® D-1602 Processor (3M Cache, 2.50GHz) Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB 27 W
Intel® Xeon® D-1612 Processor (6M Cache, 1.50GHz) Launched Q2'19 4 2.50 GHz 1.50 GHz 6 MB 22 W
Intel® Xeon® D-1653N Processor (12M Cache, 2.80GHz) Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB 65 W
Intel® Xeon® D-1632 Processor (12M Cache, 1.50GHz) Launched Q2'19 8 2.50 GHz 1.50 GHz 12 MB 30 W
Intel® Xeon® D-1633N Processor (9M Cache, 2.50GHz) Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.50 GHz 9 MB 45 W
Intel® Xeon® D-1637 Processor (9M Cache, 2.90GHz) Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.90 GHz 9 MB 55 W
Intel® Xeon® Processor D-1573N (12M Cache, 2.70 GHz) Launched Q4'18 8 2.70 GHz 12 MB 54 W
Intel® Xeon® Processor D-1563N (12M Cache, 2.00 GHz) Launched Q4'18 8 2.00 GHz 12 MB 40 W
Intel® Xeon® Processor D-1524N (6M Cache, 2.00 GHz) Launched Q4'18 4 2.00 GHz 6 MB 45 W
Intel® Xeon® D-2143IT Processor (11M Cache, 2.20 GHz) Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB 65 W
Intel® Xeon® D-2191 Processor (24.75M Cache, 1.60 GHz) Launched Q1'18 18 3.00 GHz 1.60 GHz 24.75 MB 86 W
Intel® Xeon® D-2123IT Processor (8.25M Cache, 2.20 GHz) Launched Q1'18 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB 60 W
Intel® Xeon® D-2183IT Processor (22M Cache, 2.20 GHz) Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB 100 W
Intel® Xeon® D-2187NT Processor (22M Cache, 2.00 GHz) Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.00 GHz 22 MB 110 W
Intel® Xeon® D-2166NT Processor (16.5M Cache, 2.00 GHz) Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.00 GHz 17 MB 85 W
Intel® Xeon® D-2173IT Processor (19.25M Cache, 1.70 GHz) Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.70 GHz 19 MB 70 W
Intel® Xeon® D-2163IT Processor (16.5M Cache, 2.10 GHz) Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.10 GHz 17 MB 75 W
Intel® Xeon® D-2177NT Processor (19.25M Cache, 1.90 GHz) Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.90 GHz 19 MB 105 W
Intel® Xeon® D-2161I Processor (16.5M Cache, 2.20 GHz) Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.20 GHz 16.5 MB L2 Cache 90 W
Intel® Xeon® D-2146NT Processor (11M Cache, 2.30 GHz) Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.30 GHz 11 MB 80 W
Intel® Xeon® D-2145NT Processor (11M Cache, 1.90 GHz) Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB 65 W
Intel® Xeon® D-2142IT Processor (11M Cache, 1.90 GHz) Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB 65 W
Intel® Xeon® D-2141I Processor (11M Cache, 2.20 GHz) Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB 65 W
Intel® Xeon® Processor D-1513N (6M Cache, 1.60 GHz) Launched Q3'17 4 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB 35 W
Intel® Xeon® Processor D-1523N (6M Cache, 2.00 GHz) Launched Q3'17 4 2.60 GHz 2.00 GHz 6 MB 45 W
Intel® Xeon® Processor D-1543N (12M Cache, 1.90 GHz) Launched Q3'17 8 2.50 GHz 1.90 GHz 12 MB 45 W
Intel® Xeon® Processor D-1533N (9M Cache, 2.10 GHz) Launched Q3'17 6 2.70 GHz 2.10 GHz 9 MB 45 W
Intel® Xeon® Processor D-1553N (12M Cache, 2.30 GHz) Launched Q3'17 8 2.70 GHz 2.30 GHz 12 MB 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1539 (12M แคช 1.60 GHz) Launched Q2'16 8 2.20 GHz 1.60 GHz 12 MB 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1559 (แคช 18M, 1.50 GHz) Launched Q2'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB 45 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1529 (6M แคช 1.30 GHz) Launched Q2'16 4 1.30 GHz 1.30 GHz 6 MB 20 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1557 (แคช 18M, 1.50 GHz) Launched Q1'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB 45 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1567 (แคช 18M, 2.10 GHz) Launched Q1'16 12 2.70 GHz 2.10 GHz 18 MB 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1587 (แคช 24M, 1.70 GHz) Launched Q1'16 16 2.30 GHz 1.70 GHz 24 MB 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1581 (แคช 24M, 1.80 GHz) Launched Q1'16 16 2.40 GHz 1.80 GHz 24 MB 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1571 (แคช 24M, 1.30 GHz) Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB 45 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1577 (แคช 24M, 1.30 GHz) Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB 45 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1531 (แคช 9M, 2.20 GHz) Launched Q4'15 6 2.70 GHz 2.20 GHz 9 MB 45 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1548 (แคช 12M, 2.00 GHz) Launched Q4'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB 45 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1521 (แคช 6M, 2.40 GHz) Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.40 GHz 6 MB 45 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1518 (แคช 6M, 2.20 GHz) Launched Q4'15 4 2.20 GHz 2.20 GHz 6 MB 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1541 (12M แคช 2.10 GHz) Launched Q4'15 8 2.70 GHz 2.10 GHz 12 MB 45 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1528 (แคช 9M, 1.90 GHz) Launched Q4'15 6 2.50 GHz 1.90 GHz 9 MB 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1537 (แคช 12M, 1.70 GHz) Launched Q4'15 8 2.30 GHz 1.70 GHz 12 MB 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1527 (6M แคช 2.20 GHz) Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.20 GHz 6 MB 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1520 (6M แคช 2.20 GHz) Launched Q1'15 4 2.60 GHz 2.20 GHz 6 MB 45 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1540 (แคช 12M, 2.00 GHz) Launched Q1'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB 45 W

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีของ Intel® จะขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบ และอาจต้องการการเปิดใช้งานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการ ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่าของระบบ ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ ตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือผู้ค้าปลีกระบบของคุณ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมที่ https://www.thailand.intel.com

2

ผลการวัดประสิทธิภาพได้มาก่อนการใช้แพทช์ซอฟต์แวร์และการอัพเดทเฟิร์มแวร์สำหรับการแก้ไขช่องโหว่ที่เรียกว่า "Spectre" และ "Meltdown" การใช้อัปเดตเหล่านี้อาจทำให้ผลลัพธ์เหล่านี้ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์หรือระบบของคุณได้

ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.Intel.com/PerformanceIndex

3

สถานการณ์ลดต้นทุนที่กล่าวถึงนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างว่าผลิตภัณฑ์ๆ หนึ่งของ Intel® อาจส่งผลต่อต้นทุนในอนาคตและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ในสถานการณ์และการกำหนดค่าต่างๆ สถานการณ์อาจต่างกันออกไป Intel ไม่รับประกันค่าใช้จ่ายหรือการลดต้นทุนใด

4

คำแถลงอิงตามผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติใหม่ของ Intel® ที่เทียบกับผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติเก่าของ Intel