นำพลังแห่งระบบคลาวด์สู่เครือข่ายแกนหลัก

การย้ายไปสู่แกนหลัก 5G แบบสแตนด์อะโลนที่เน้นใช้คลาวด์ โดยมี Intel หนุน เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ขณะที่ลดต้นทุนทั้งหมดและสร้างรายได้จากบริการใหม่

ประกาศและข้อสงวนสิทธิ์

ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ