นำพลังแห่งระบบคลาวด์สู่เครือข่ายแกนหลัก

การย้ายไปสู่แกนหลัก 5G แบบสแตนด์อะโลนที่เน้นใช้คลาวด์ โดยมี Intel หนุน เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ขณะที่ลดต้นทุนทั้งหมดและสร้างรายได้จากบริการใหม่

ประกาศและข้อสงวนสิทธิ์

ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

3

ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ ดู [91] ที่ https://www.intel.com/3gen-xeon-config

4

Intel News Byte, “New Intel Processors Accelerate 5G Network Transformation,” 6 เมษายน 2021