เร่งโอกาสสร้างนวัตกรรมด้วย vRAN

Intel จะเร่งดำเนินการเส้นทางไปสู่เครือข่ายการเข้าถึงวิทยุแบบจำลองเสมือน (vRAN) ด้วยพิมพ์เขียวแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการตรวจสอบยืนยัน และโซลูชันแบบครบชุดที่สุดในตลาด ซึ่งขับเคลื่อนโดยพาร์ทเนอร์ในระบบนิเวศ

ประกาศและข้อสงวนสิทธิ์

ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.Intel.com/PerformanceIndex

ผลลัพธ์ประสิทธิภาพอ้างอิงตามการทดสอบในวันที่ที่ระบุดังที่แสดงในการกำหนดค่า และอาจไม่แสดงถึงการอัปเดตความปลอดภัยที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ดูการสำรองข้อมูลสำหรับรายละเอียดการกำหนดค่า ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ

ดู [91] รายละเอียดที่ www.intel.com/3gen-xeon-config

ค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป

Intel ไม่ได้ควบคุมหรือตรวจสอบข้อมูลของบุคคลที่สาม คุณควรศึกษาแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อประเมินความแม่นยำ

©Intel Corporation Intel, โลโก้ Intel และเครื่องหมาย Intel อื่น ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Intel Corporation หรือบริษัทในเครือ ชื่อและตราสินค้าอื่นอาจถูกอ้างกรรมสิทธิ์โดยบุคคลอื่น