ข้อมูลไดรเวอร์สายเคเบิลและอะแดปเตอร์

ผลิตภัณฑ์

Windows 10/ Windows 8/ Windows 7/ Windows Vista (32-/64-บิต)

Windows XP (32-/64-บิต)

Windows NT

Windows 2000

Windows 98

เดวิดอีเธอร์เน็ตเบลสเตอร์
แอสเซทอีเธอร์เน็ตเบลสเตอร์ (PDF)

อัปเกรดเฟิร์มแวร์

อัปเกรดเฟิร์มแวร์

อัปเกรดเฟิร์มแวร์

อัปเกรดเฟิร์มแวร์

อัปเกรดเฟิร์มแวร์

EthernetBlaster II
แอสเซทอีเธอร์เน็ตบัลเลอร์ II (PDF)

อัปเกรดเฟิร์มแวร์

อัปเกรดเฟิร์มแวร์

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

Intel® FPGA Download Cable
Intel FPGA Download Cableผู้ใช้ (PDF)

ติดตั้งไดรเวอร์

ติดตั้งไดรเวอร์

ไม่รองรับ

ติดตั้งไดรเวอร์

ไม่รองรับ

Intel FPGA Download Cable II
สายเคเบิลดาวน์โหลด Intel คู่มือ II (PDF)

ติดตั้งไดรเวอร์

การตักเครื่อง3

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไบต์เบลสเตอร์ II
คู่มือผู้ใช้ : ByteBlaster II (PDF)

ผู้ทําาการ2

ผู้ทําาการ2

ติดตั้งไดรเวอร์

ติดตั้งไดรเวอร์

ไม่รองรับ

แก ByteBlasterMV (เมลเบิร์น)
คู่มือผู้ใช้ : ByteBlasterMV (PDF)

ผู้ทําาการ2

ผู้ทําาการ2

ติดตั้งไดรเวอร์

ติดตั้งไดรเวอร์

ตั้งIntel Quartusของภาพด้วยระบบaa
การตั้งค่าซอฟท์แวร์ MAX+PLUS II

สายเคเบิล MasterBlaster (พอร์ต USB) (มีโปรแกรม)
คู่มือผู้ใช้งานสายเคเบิล MasterBlaster Serial/USB (PDF)

ติดตั้งไดรเวอร์

ติดตั้งไดรเวอร์

ไม่รองรับ

ติดตั้งไดรเวอร์

ติดตั้งไดรเวอร์

Id MasterBlaster (ซีซีโอดี) (มีโปรแกรม)
คู่มือผู้ใช้งานสายเคเบิล MasterBlaster Serial/USB (PDF)

ตั้งIntel Quartusของภาพด้วยระบบaa
การตั้งค่าซอฟท์แวร์ MAX+PLUS II

หน่วยการเขียนโปรแกรมหลัก
(MPU และ LP6) (เลิกผลิตแล้ว)

ติดตั้งไดรเวอร์

ติดตั้งไดรเวอร์

ติดตั้งไดรเวอร์

ติดตั้งไดรเวอร์

การตั้งค่าซอฟท์แวร์ MAX+PLUS II

โปรแกรม 4 มิติAltera (USB)

ติดตั้งไดรเวอร์

ติดตั้งไดรเวอร์

ไม่รองรับ

ติดตั้งไดรเวอร์

ติดตั้งไดรเวอร์

™ bitBlaster (มีเดีย)
สายเคเบิลดาวน์โหลดอนุกรม BitBlaster (PDF)

การตั้งค่าซอฟท์แวร์ MAX+PLUS II

T-guard/ดองเกิลเก็จ

ติดตั้งไดรเวอร์

แบบใช้ได้ 4

ตารางที่ 2 ได้มาพร้อม Linux และ UNIX ที่คบหากันอยู่Intel FPGA

ผลิตภัณฑ์

Linux (32-/64-บิต)

Solaris

HP-UX

เดวิดอีเธอร์เน็ตเบลสเตอร์
แอสเซทอีเธอร์เน็ตเบลสเตอร์ (PDF)

อัปเกรดเฟิร์มแวร์

อัปเกรดเฟิร์มแวร์

อัปเกรดเฟิร์มแวร์

EthernetBlaster II
แอสเซทอีเธอร์เน็ตบัลเลอร์ II (PDF)

อัปเกรดเฟิร์มแวร์

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

Intel FPGA Download Cable
คู่มือผู้ใช้Intel FPGA Download Cable (PDF)

ตั้งค่าสิทธิ์ของพอร์ต

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

Intel FPGA Download Cable II

ตั้งค่าสิทธิ์ของพอร์ต

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไคลเอนไบต์เบลสเตอร์ II
คู่มือผู้ใช้ : ByteBlaster II (PDF)

ตั้งค่าสิทธิ์ของพอร์ต

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ByteBlasterMV (มีโปรแกรมเปิด)
คู่มือผู้ใช้ : ByteBlasterMV (PDF)

ตั้งค่าสิทธิ์ของพอร์ต

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

สายเคเบิล MasterBlaster (USB)
คู่มือผู้ใช้งานสายเคเบิล MasterBlaster Serial/USB (PDF)

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

Id MasterBlaster (ซีซีโอดี) (มีโปรแกรม)
คู่มือผู้ใช้งาน: MasterBlaster (PDF)

Intel Quartusของการตั้งค่าระบบเพื่อการคมนาคม
MAX+PLUS II สําหรับซอฟท์แวร์

โปรแกรมโปรแกรมเขียน (MPU และ LP6) (ไม่ใช้โปรแกรมแก้ไข)

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

โปรแกรมโปรแกรม Altera (USB) (แบบมีโปรแกรม)

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

มาเธอร์ BitBlaster (มีโปรแกรมเนินการ)
สายเคเบิลดาวน์โหลดอนุกรม BitBlaster (PDF)

การตั้งค่าซอฟท์แวร์ MAX+PLUS II

T-guard/ดองเกิลเก็จ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

ไม่รองรับ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้