ไดรเวอร์ T-Guard สําหรับ Windows

ไดรเวอร์ T-guard อาจไม่ได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติในระบบปฏิบัติการ Windows* ของคุณ

หากคุณยังไม่ได้ติดตั้ง T-guard คุณต้องกําหนดค่าไดรเวอร์ Sentinel เพื่อให้สามารถจดจํา T-guard ได้

ไดรเวอร์ Sentinel พร้อมให้บริการหลังจากที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime ในไดเรกทอรีการติดตั้ง <Intel Quartus Prime>\driver

หมายเหตุ: ไดรเวอร์เคเบิลบางตัวไม่สามารถดาวน์โหลดได้ในหน้านี้ ซึ่งจะพร้อมให้บริการหลังจากที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime ในไดเรกทอรีการติดตั้ง <Intel Quartus Prime>\drivers

การติดตั้งไดรเวอร์

คุณสามารถติดตั้งไดรเวอร์ด้วยตนเองโดยดําเนินการไฟล์ sentinst.exe ที่พบในได ร์เวอร์/ไดเรกทอรี sentinel ของซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime ของคุณ

  1. เรียกดู ไดร์เวอร์/sentinel ไดเรกทอรีของซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime ของคุณ
  2. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์sentinst.exe
  3. ตัวติดตั้งการป้องกัน Sentinel 7.6.6 InstallShield Wizard จะเปิดขึ้น
  4. คลิกถัดไป
  5. ยอมรับข้อกําหนดในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน และคลิกถัดไป
  6. เลือก ประเภทการตั้งค่าที่สมบูรณ์ และคลิกถัดไป
  7. คลิกติดตั้ง
  8. หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ รีสตาร์ ตคอมพิวเตอร์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้