การตั้งค่าฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมในซอฟต์แวร์ Quartus® II

ต้องมีไดรเวอร์สําหรับฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมIntel® FPGAบางตัว หากคุณยังไม่ได้ดําเนินการ ให้ตรวจสอบหน้าข้อมูลไดรเวอร์ เพื่อดูว่าจําเป็นต้องมีไดรเวอร์หรือไม่ หากจําเป็นต้องมีไดรเวอร์ คุณควรติดตั้งไดรเวอร์ก่อนดําเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง

Quartus II เวอร์ชั่น 4.2 และใหม่กว่า

 • เริ่มซอฟต์แวร์ Quartus® II
 • เลือก โปรแกรมเมอร์ จากเมนู เครื่องมือ หน้าต่างโปรแกรมเมอร์จะเปิดขึ้น
 • คลิกปุ่ม การตั้งค่าฮาร์ดแวร์... เพื่อเปิดหน้าต่าง การตั้งค่าฮาร์ดแวร์
 • ฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่เลือกถูกระบุเป็นฮาร์ดแวร์ที่เลือกในปัจจุบัน
 • ฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้แล้วจะปรากฏในหน้าต่างรายการฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่
 • คลิกปุ่ม เพิ่มฮาร์ดแวร์ เพื่อเปิดหน้าต่าง เพิ่มฮาร์ดแวร์ หากฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ไม่อยู่ในหน้าต่างรายการฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่
 • เลือกสายเคเบิลการเขียนโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่เหมาะสมจากรายการ ประเภทฮาร์ดแวร์
 • เลือกพอร์ตและอัตรารับส่งที่เหมาะสมหากจําเป็น
 • คลิกตกลง
 • เลือกฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่คุณต้องการใช้โดยเลือกจากรายการฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่
 • คลิกปิด
 • ฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมของคุณได้ถูกตั้งค่าแล้ว

สําหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตั้งโปรแกรมอุปกรณ์Intel FPGA โปรดดู วิธีใช้ Quartus II

Quartus II เวอร์ชั่น 4.0 และ 4.1

 • เริ่มซอฟต์แวร์ Quartus II
 • เลือก โปรแกรมเมอร์ จากเมนู เครื่องมือ หน้าต่างโปรแกรมเมอร์จะเปิดขึ้น
 • คลิกปุ่ม การตั้งค่าฮาร์ดแวร์... เพื่อเปิดหน้าต่าง การตั้งค่าฮาร์ดแวร์
 • ฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่เลือกถูกระบุเป็นฮาร์ดแวร์ที่เลือกในปัจจุบัน
 • ฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้แล้วจะปรากฏในหน้าต่างรายการฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่
 • คลิกปุ่ม เพิ่มฮาร์ดแวร์ เพื่อเปิดหน้าต่าง เพิ่มฮาร์ดแวร์ หากฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ไม่อยู่ในหน้าต่างรายการฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่
 • เลือกสายเคเบิลการเขียนโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่เหมาะสมจากรายการ ประเภทฮาร์ดแวร์
 • เลือกพอร์ตและอัตรารับส่งที่เหมาะสมหากจําเป็น
 • คลิกตกลง
 • เลือกฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่คุณต้องการใช้โดยคลิกที่ฮาร์ดแวร์ในหน้าต่างรายการฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ แล้วคลิกปุ่ม เลือกฮาร์ดแวร์ ตัวเลือกของคุณจะแสดงอยู่ในรายการฮาร์ดแวร์ที่เลือกในปัจจุบัน
 • คลิกปิด
 • ฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมของคุณได้ถูกตั้งค่าแล้ว

สําหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตั้งโปรแกรมอุปกรณ์Intel FPGA โปรดดู วิธีใช้ Quartus II

Quartus II เวอร์ชั่น 3.0

 • เริ่มซอฟต์แวร์ Quartus II
 • เลือก โปรแกรมเมอร์ จากเมนู เครื่องมือ หน้าต่างโปรแกรมเมอร์จะเปิดขึ้น
 • คลิกปุ่ม ฮาร์ดแวร์ เพื่อเปิดหน้าต่าง การตั้งค่าฮาร์ดแวร์
 • ฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่เลือกถูกระบุเป็นฮาร์ดแวร์ที่เลือกในปัจจุบัน
 • ฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้แล้วจะปรากฏในหน้าต่างรายการฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่
 • คลิกปุ่ม เพิ่มฮาร์ดแวร์ เพื่อเปิดหน้าต่าง เพิ่มฮาร์ดแวร์ หากฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ไม่อยู่ในหน้าต่างรายการฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่
 • เลือกสายเคเบิลการเขียนโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่เหมาะสมจากรายการ ประเภทฮาร์ดแวร์
 • เลือกพอร์ตและอัตรารับส่งที่เหมาะสมหากจําเป็น
 • คลิกตกลง
 • เลือกฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่คุณต้องการใช้โดยคลิกที่ฮาร์ดแวร์ในหน้าต่างรายการฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ แล้วคลิกปุ่ม เลือกฮาร์ดแวร์ ตัวเลือกของคุณจะแสดงอยู่ในรายการฮาร์ดแวร์ที่เลือกในปัจจุบัน
 • คลิกปิด
 • ฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมของคุณได้ถูกตั้งค่าแล้ว

สําหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตั้งโปรแกรมอุปกรณ์Intel FPGA โปรดดู วิธีใช้ Quartus II

Quartus II เวอร์ชั่น 2.2

 • เริ่มซอฟต์แวร์ Quartus II
 • เลือก โปรแกรมเมอร์ จากเมนู เครื่องมือ หน้าต่างโปรแกรมเมอร์จะเปิดขึ้น
 • คลิกปุ่ม การตั้งค่า เพื่อเปิดหน้าต่าง การตั้งค่าฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรม
 • ฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่เลือกถูกระบุเป็นฮาร์ดแวร์ที่เลือกในปัจจุบัน
 • ฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้แล้วจะปรากฏในหน้าต่างรายการฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่
 • คลิกปุ่ม เพิ่มฮาร์ดแวร์ เพื่อเปิดหน้าต่าง เพิ่มฮาร์ดแวร์ หากฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ไม่อยู่ในหน้าต่างรายการฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่
 • เลือกสายเคเบิลการเขียนโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่เหมาะสมจากรายการ ประเภทฮาร์ดแวร์
 • เลือกพอร์ตและอัตรารับส่งที่เหมาะสมหากจําเป็น
 • คลิกตกลง
 • เลือกฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่คุณต้องการใช้โดยคลิกที่ฮาร์ดแวร์ในหน้าต่างรายการฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ แล้วคลิกปุ่ม เลือกฮาร์ดแวร์ ตัวเลือกของคุณจะแสดงอยู่ในรายการฮาร์ดแวร์ที่เลือกในปัจจุบัน
 • คลิกปิด
 • ฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมของคุณได้ถูกตั้งค่าแล้ว

สําหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตั้งโปรแกรมอุปกรณ์Intel FPGA โปรดดู วิธีใช้ Quartus II

Quartus II เวอร์ชั่น 2.1

 • เริ่มซอฟต์แวร์ Quartus II
 • เลือก เปิดโปรแกรมเมอร์ จากเมนู การประมวลผล หน้าต่างโปรแกรมเมอร์จะเปิดขึ้น
 • คลิกปุ่ม การตั้งค่า เพื่อเปิดหน้าต่าง การตั้งค่าฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรม
 • ฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่เลือกถูกระบุเป็นฮาร์ดแวร์ที่เลือกในปัจจุบัน
 • ฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้แล้วจะปรากฏในหน้าต่างรายการฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่
 • คลิกปุ่ม เพิ่มฮาร์ดแวร์ เพื่อเปิดหน้าต่าง เพิ่มฮาร์ดแวร์ หากฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ไม่อยู่ในหน้าต่างรายการฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่
 • เลือกสายเคเบิลการเขียนโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่เหมาะสมจากรายการ ประเภทฮาร์ดแวร์
 • เลือกพอร์ตและอัตรารับส่งที่เหมาะสมหากจําเป็น
 • คลิกตกลง
 • เลือกฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่คุณต้องการใช้โดยคลิกที่ฮาร์ดแวร์ในหน้าต่างรายการฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ แล้วคลิกปุ่ม เลือกฮาร์ดแวร์ ตัวเลือกของคุณจะแสดงอยู่ในรายการฮาร์ดแวร์ที่เลือกในปัจจุบัน
 • คลิกปิด
 • ฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมของคุณได้ถูกตั้งค่าแล้ว

สําหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตั้งโปรแกรมอุปกรณ์Intel FPGA โปรดดู วิธีใช้ Quartus II

Quartus II เวอร์ชั่น 2.0 และก่อนหน้า

 • เริ่มซอฟต์แวร์ Quartus II
 • เลือก เปิดโปรแกรมr จากเมนู การประมวลผล หน้าต่างโปรแกรมเมอร์จะเปิดขึ้น
 • คลิกปุ่ม การตั้งค่า เพื่อเปิดหน้าต่าง การตั้งค่าฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรม
 • ฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่เลือกถูกระบุเป็นฮาร์ดแวร์ที่เลือกในปัจจุบัน
 • ฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่ติดตั้งไว้แล้วจะปรากฏในหน้าต่างฮาร์ดแวร์/พอร์ต
 • คลิกปุ่ม เพิ่ม เพื่อเปิดหน้าต่าง เพิ่มฮาร์ดแวร์ หากฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ไม่อยู่ในหน้าต่าง ฮาร์ดแวร์/พอร์ต
 • เลือกสายเคเบิลการเขียนโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่เหมาะสมจากรายการ ประเภทฮาร์ดแวร์
 • เลือกพอร์ตและอัตรารับส่งที่เหมาะสมหากจําเป็น
 • คลิก ตกลง
 • เลือกฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมที่คุณต้องการใช้โดยการดับเบิลคลิกที่ฮาร์ดแวร์ในหน้าต่างฮาร์ดแวร์/พอร์ต ตัวเลือกของคุณจะแสดงอยู่ในรายการฮาร์ดแวร์ที่เลือกในปัจจุบัน
 • คลิกปิด
 • ฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมของคุณได้ถูกตั้งค่าแล้ว

สําหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตั้งโปรแกรมอุปกรณ์Intel FPGA โปรดดู วิธีใช้ Quartus II

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้