ไดรเวอร์ USB-Blaster สําหรับ Windows 2000

คุณต้องติดตั้งไดรเวอร์สายเคเบิลดาวน์โหลด USB-Blaster™ ก่อนที่คุณจะสามารถใช้เพื่อตั้งโปรแกรมอุปกรณ์ด้วยซอฟต์แวร์ Quartus® II

ครั้งแรกที่เสียบสายดาวน์โหลด USB-Blaster ไว้ ตัวช่วยสร้างฮาร์ดแวร์ใหม่ ของ Windows จะพร้อมท์ให้คุณติดตั้งไดรเวอร์

คุณต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ (ผู้ดูแลระบบ) เพื่อติดตั้งไดรเวอร์สายเคเบิลดาวน์โหลด USB-Blaster

การติดตั้งไดรเวอร์สําหรับซอฟต์แวร์ Quartus II เวอร์ชั่น 6.1 และใหม่กว่า

 1. เสียบ USB-Blaster เข้ากับพีซี ตัวช่วยค้นหาฮาร์ดแวร์ใหม่ จะปรากฏขึ้น
 2. คลิกถัดไป
 3. เลือกค้นหาไดรเวอร์และคลิกถัดไป
 4. เลือกระบุตําแหน่งและคลิกถัดไป
 5. คลิก เรียกดู... และเรียกดู<Path ไปยังการติดตั้ง Quartus II>\drivers\usb-blaster directory
 6. เรียกดูไดเรกทอรี \x32 (มาตรฐาน Windows 2000/XP รุ่น 32 บิต)
 7. คลิก เปิด ตัวช่วยจะเลือกไฟล์ที่จําเป็นโดยอัตโนมัติ
 8. คลิกตกลง
 9. คลิก ถัดไป ในตัวช่วยสร้าง
 10. คลิกเสร็จสิ้น
 11. ในการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ตั้งค่าฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมใน ซอฟต์แวร์ Quartus II

การติดตั้งไดรเวอร์สําหรับซอฟต์แวร์ Quartus II เวอร์ชั่น 6.0 SP1 และรุ่นก่อนหน้า

 1. เสียบ USB-Blaster เข้ากับพีซี ตัวช่วยค้นหาฮาร์ดแวร์ใหม่ จะปรากฏขึ้น
 2. คลิกถัดไป
 3. เลือกค้นหาไดรเวอร์และคลิกถัดไป
 4. เลือกระบุตําแหน่งและคลิกถัดไป
 5. คลิก เรียกดู... และเรียกดู<Path ไปยังการติดตั้ง Quartus II>\drivers\usb-blaster directory
 6. เลือกไฟล์usbblst.inf
 7. คลิกเปิด
 8. คลิกตกลง
 9. คลิก ถัดไป ในตัวช่วยสร้าง
 10. คลิกเสร็จสิ้น
 11. ในการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ตั้งค่าฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมใน ซอฟต์แวร์ Quartus II

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้