การสนับสนุน FPGAs Cyclone® III

Altera® มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนวงจรชีวิตที่ยาวนานสําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ FPGA และ CPLD ด้วยอุปกรณ์ที่โตเต็มที่ 15 ปีหรือมากกว่านับตั้งแต่แนะนํา เราได้ขยายอายุการใช้งานของตระกูลผลิตภัณฑ์นี้ไปสู่ปี 2040* ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะล้าสมัยและลดค่าใช้จ่ายในการออกแบบใหม่ ลูกค้าจะรู้สึกสบายใจในการออกแบบในผลิตภัณฑ์ของเรา

{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-f6e0d09943a943d383e81b5f64a3956c","etm-ececc448f2f54f0e87cdf5558856b275"],"AND":["etm-39861AB3-762D-4F59-AA68-B713C4EF2E6A","etm-6BB9EB85-82CD-4558-9E4E-11824D4817AF"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"652210","resultPerPage":50.0,"filters":[{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":0},{"facetId":"guidetm6BB9EB8582CD45589E4E11824D4817AF","field":"stm_10385_th","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Cyclone® III FPGAs","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm6BB9EB8582CD45589E4E11824D4817AF","rootPath":["Primary Content Tagging","Intel® FPGA","อุปกรณ์ที่ตั้งโปรแกรมได้ Intel®","Intel® Cyclone®","Cyclone® III FPGA"],"position":1},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":2}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-39861AB3-762D-4F59-AA68-B713C4EF2E6A","etm-6BB9EB85-82CD-4558-9E4E-11824D4817AF"],"cardView":false,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"coveoSplitSize":500,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":false,"dateColumn":false,"versionColumn":false,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"วันที่","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"เวอร์ชั่น","width":135,"selected":true}],"updateCollateralMetadataEnabled":true,"relatedAssetsEnable":true,"disableExpandCollapseAll":false,"enableRelatedAssetsOnExpandAll":false,"disableBlueBanner":false,"isICS":false}

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้