การสนับสนุนการ์ดเร่งความเร็วรุ่นเก่า

เลือกการ์ดเร่งความเร็วรุ่นเก่าที่ต้องการในส่วน กรองตาม เพื่อดูแหล่งข้อมูล ซอฟต์แวร์ และเอกสารที่มีอยู่ คุณสามารถกรองตามประเภทเนื้อหาหรือใช้คุณสมบัติการค้นหาคอลเลกชันนี้

{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"OR":["etm-AD7D59C9-B80E-4B2F-9A22-6922766B1780","etm-34C53777-4D82-4E94-8319-AC045E9453A4","etm-72479438-6DD7-49AA-919F-9017BC0B1062","etm-9342E535-D38A-4F10-B2A5-EC39DC191CF6","etm-10C6B29D-179C-4D7C-A04C-13E06A1B99A7","etm-938F3CD1-97EC-4230-A92C-F78146D4793C"],"EXCLUDE":["etm-ececc448f2f54f0e87cdf5558856b275","etm-f6e0d09943a943d383e81b5f64a3956c"],"Child":["724231"]},"featuredIds":["724231"]},"collectionId":"766484","resultPerPage":40.0,"filters":[{"facetId":"guidetmB9B0B9708AE24F75A096614D1E7BF637","field":"stm_10385_th","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"การ์ด PAC","deprecated":false,"rootFilter":"guidetmB9B0B9708AE24F75A096614D1E7BF637","rootPath":["Primary Content Tagging","Intel® FPGA","แพลตฟอร์ม Intel® FPGA","การ์ดเร่งความเร็วแบบโปรแกรมได้ Intel® (PAC)"],"position":0},{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":1}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","cardView":false,"sorting":"Featured","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"coveoSplitSize":500,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":false,"dateColumn":false,"versionColumn":false,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"วันที่","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"เวอร์ชั่น","width":135,"selected":true}],"updateCollateralMetadataEnabled":true,"relatedAssetsEnable":true,"disableExpandCollapseAll":false,"enableRelatedAssetsOnExpandAll":false}

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้