อุปกรณ์กำหนดค่า

อุปกรณ์กำหนดค่าเอฟพีจีเอ Intel® คืออุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมสำหรับเอฟพีจีเอของเรา อุปกรณ์กำหนดค่าซีเรียลของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel® ที่เฉพาะเจาะจง ดูเพิ่มเติม: เอกสาร ชุมชน และการสนับสนุน

อุปกรณ์กำหนดค่า

{"collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-3bb2fede81914ffabfb7e39c78121719","etm-f6e0d09943a943d383e81b5f64a3956c","etm-98109f19d4f24b6dad7442422a995aee"],"AND":["etm-716F9E7A-3B7B-4576-8A28-B85DDEF05659"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"653144","resultPerPage":50.0,"filters":[{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":0},{"facetId":"fpgadevicefamily","type":"fpgadevicefamily","deprecated":true,"name":"fpgadevicefamily","position":1},{"facetId":"@stm_10386_en","field":"stm_10386_en","type":"specific","basePath":"Curated","displayName":"Curated","deprecated":false,"rootFilter":"","position":2},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":3}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-716F9E7A-3B7B-4576-8A28-B85DDEF05659"],"cardView":false,"ignoreSoftware":true,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":true,"dateColumn":true,"versionColumn":true,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"Date","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"Version","width":135,"selected":true}]}