การกําหนดค่าการสนับสนุนอุปกรณ์รุ่นเก่า

เลือกตระกูลอุปกรณ์ดั้งเดิมของการกําหนดค่าที่ต้องการในส่วน กรองตาม เพื่อดูทรัพยากรและเอกสารที่มีอยู่ คุณสามารถกรองตามประเภทเนื้อหาหรือใช้คุณสมบัติการค้นหาคอลเลกชันนี้

{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"OR":["etm-CDAD329F-AF4B-4E78-A2EF-4CBD67180BD0","etm-F977B232-ABD7-4B92-AD44-B9E2BE8CDECA","etm-06D1DF4B-FD9B-406B-995E-CC2426B614F7","etm-AFBE123A-77F7-4DB2-99A2-CEA4C0518F0B","etm-30F1C7F3-3794-4E7D-B5C1-F1010A804516"],"EXCLUDE":["etm-f6e0d09943a943d383e81b5f64a3956c","etm-ececc448f2f54f0e87cdf5558856b275"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"764932","resultPerPage":40.0,"filters":[{"facetId":"guidetm716F9E7A3B7B45768A28B85DDEF05659","field":"stm_10385_th","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"ตระกูลอุปกรณ์กําหนดค่า","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm716F9E7A3B7B45768A28B85DDEF05659","rootPath":["Primary Content Tagging","Intel® FPGA","เอฟพีจีเอ Intel® อุปกรณ์กำหนดค่า"],"position":0},{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":1},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":2}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","cardView":false,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"coveoSplitSize":500,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":false,"dateColumn":false,"versionColumn":false,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"วันที่","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"เวอร์ชั่น","width":135,"selected":true}],"updateCollateralMetadataEnabled":true,"relatedAssetsEnable":true,"disableExpandCollapseAll":false,"enableRelatedAssetsOnExpandAll":false,"disableBlueBanner":false}

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้