ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000005628

20/02/2024

หมาย เหตุ

Intel® Product Compatibility Tool แสดงรายการเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการที่ไม่ใช่ Windows ที่มีรายงานว่าเข้ากันได้กับผู้ใช้ Intel NUC Intel ยังไม่ได้ตรวจสอบระบบปฏิบัติการเหล่านี้ เราขอแนะนําให้คุณใช้ kernel ล่าสุด

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Linux* ใน Intel NUC โปรดดูบทความ การสนับสนุนของ Linux* สําหรับ Intel® NUC หรือ เว็บไซต์ผู้จัดจําหน่าย ของคุณ และฟอรัมเพื่อรับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ

หากต้องการค้นหา SKU ตามชื่อรหัส ให้ป้อนชื่อรหัสลงใน https://ark.intel.com จากนั้นค้นหาตระกูลโปรเซสเซอร์ใน NUC สําหรับใช้ในตารางด้านล่าง

หากไม่พบแพลตฟอร์มในส่วน Core generation อาจอยู่ในส่วน Pentium/Celeron

Intel® NUC พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 13Intel® NUC พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 11Intel® NUC พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 9Intel® NUC พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 7Intel® NUC พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 5Intel® NUC พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®Intel® NUC รุ่นเก่า

ครอบครัว Sku
คลิกเพื่อค้นหาการดาวน์โหลด
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ หมาย เหตุ
NUC6i7KY NUC6i7KYK
 • Windows 10 รุ่น 64 บิต
 • Windows 8.1, 64 บิต*
 • Windows 7, 64 บิต*
 • Windows Server 2012 R2*, 64-บิต

ไดรเวอร์ของ Intel® ที่ใช้งานกับระบบปฏิบัติการรุ่นเก่า (Windows 7, Windows 8*/8.1*) ที่ Microsoft ยกเลิกการสนับสนุนหรือไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จะได้รับการพิจารณาตามสภาพที่เป็นอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับ:

 • คุณสมบัติ ฟังก์ชัน การแก้ไขจุดบกพร่อง
 • ความสามารถในการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ที่เพิ่งวางจําหน่าย
 • Intel ไม่มีบริการอัปเดตไดรเวอร์สําหรับไดรเวอร์ดังกล่าวอีกต่อไป

การรองรับระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์มีข้อจํากัด:

 • ไม่รองรับ Bluetooth, Wireless, RAID และ Thunderbolt™ ในระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์
NUC6i5SY
NUC6i3SY
NUC6i5SYK
NUC6i5SYH
NUC6i3SYK
NUC6i3SYH
 • Windows 10 รุ่น 64 บิต
 • Windows 8.1 64 บิต
 • Windows 7 รุ่น 64 บิต

ไดรเวอร์ของ Intel® ที่ใช้งานกับระบบปฏิบัติการรุ่นเก่า (Windows 7, Windows 8*/8.1*) ที่ Microsoft ยกเลิกการสนับสนุนหรือไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จะได้รับการพิจารณาตามสภาพที่เป็นอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับ:

 • คุณสมบัติ ฟังก์ชัน การแก้ไขจุดบกพร่อง
 • ความสามารถในการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ที่เพิ่งวางจําหน่าย
 • Intel ไม่มีบริการอัปเดตไดรเวอร์สําหรับไดรเวอร์ดังกล่าวอีกต่อไป
การรองรับ Windows 7 มีข้อจํากัด:
 • ระบบย่อยบางระบบไม่มีไดรเวอร์สําหรับ Windows 7 ให้ใช้งาน
 • การ์ด SD จะถูกปิดใช้งานเมื่อเลือก Windows 7 ในการตั้งค่า BIOS
ครอบครัว Sku
คลิกเพื่อค้นหาการดาวน์โหลด
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ หมาย เหตุ
NUC5i7RY
NUC5i5RY
NUC5i3RY
NUC5i7RYH
NUC5i5RYH
NUC5i5RYHS
NUC5i5RYK
NUC5i3RYH
NUC5i3RYK
NUC5i3RYHS
NUC5i3RYHSN
 • Windows 10®, 32-บิต* และ 64-บิต
 • Windows 8.1, 32-บิต* และ 64-บิต
 • Windows 7, 32-บิต* และ 64-บิต

ไดรเวอร์ของ Intel® ที่ใช้งานกับระบบปฏิบัติการรุ่นเก่า (Windows 7, Windows 8*/8.1*) ที่ Microsoft ยกเลิกการสนับสนุนหรือไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จะได้รับการพิจารณาตามสภาพที่เป็นอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับ:

 • คุณสมบัติ ฟังก์ชัน การแก้ไขจุดบกพร่อง
 • ความสามารถในการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ที่เพิ่งวางจําหน่าย
 • Intel ไม่มีบริการอัปเดตไดรเวอร์สําหรับไดรเวอร์ดังกล่าวอีกต่อไป
NUC5i5MY NUC5i5MYHE
NUC5i5MYBE
 • Windows 10®, 32-บิต และ 64-บิต
 • Windows 8.1*, 32-บิต และ 64-บิต
 • Windows 7*, 32-บิต และ 64-บิต
 • Windows Embedded 8.1 Industry*
 • Windows* Embedded Standard 7
 • Windows Server 2012 R2*, 64-บิต
 • Windows Server 2008 R2*, 64-บิต

ไดรเวอร์ของ Intel® ที่ใช้งานกับระบบปฏิบัติการรุ่นเก่า (Windows 7, Windows 8*/8.1*) ที่ Microsoft ยกเลิกการสนับสนุนหรือไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จะได้รับการพิจารณาตามสภาพที่เป็นอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับ:

 • คุณสมบัติ ฟังก์ชัน การแก้ไขจุดบกพร่อง
 • ความสามารถในการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ที่เพิ่งวางจําหน่าย
 • Intel ไม่มีบริการอัปเดตไดรเวอร์สําหรับไดรเวอร์ดังกล่าวอีกต่อไป

มีข้อจํากัดในการสนับสนุนระบบปฏิบัติการ 32 บิต:

 • กราฟิก: ไม่มีไดรเวอร์ Windows 10 32-บิต ให้ใช้งาน
 • Serial IO: ไม่มีไดรเวอร์แบบ Windows 8.1 หรือ Windows 10 32-บิต ให้ใช้งาน
 • Smart Connect: ไม่มีไดรเวอร์แบบ Windows 8.1 หรือ Windows 10 32-บิต ให้ใช้งาน
การรองรับระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์มีข้อจํากัด:
 • กราฟิก, Trusted Platform Module, เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid, Intel® Rapid Start Technology และ Intel® Smart Connect Technology จะไม่ได้รับการรองรับในระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์
NUC5i3MY
NUC5i3MYHE
NUC5i3MYBE
 • Windows 10®, 32-บิต และ 64-บิต
 • Windows 8.1*, 32-บิต และ 64-บิต
 • Windows 7*, 32-บิต และ 64-บิต
 • Windows Embedded 8.1 Industry*
 • Windows* Embedded Standard 7

ไดรเวอร์ของ Intel® ที่ใช้งานกับระบบปฏิบัติการรุ่นเก่า (Windows 7, Windows 8*/8.1*) ที่ Microsoft ยกเลิกการสนับสนุนหรือไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จะได้รับการพิจารณาตามสภาพที่เป็นอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับ:

 • คุณสมบัติ ฟังก์ชัน การแก้ไขจุดบกพร่อง
 • ความสามารถในการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ที่เพิ่งวางจําหน่าย
 • Intel ไม่มีบริการอัปเดตไดรเวอร์สําหรับไดรเวอร์ดังกล่าวอีกต่อไป

มีข้อจํากัดในการสนับสนุนระบบปฏิบัติการ 32 บิต:

 • กราฟิก: ไม่มีไดรเวอร์ Windows 10 32-บิต ให้ใช้งาน
 • Serial IO: ไม่มีไดรเวอร์แบบ Windows 8.1 หรือ Windows 10 32-บิต ให้ใช้งาน
 • Smart Connect: ไม่มีไดรเวอร์แบบ Windows 8.1 หรือ Windows 10 32-บิต ให้ใช้งาน
ครอบครัว Sku
คลิกเพื่อค้นหาการดาวน์โหลด
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ หมาย เหตุ
NUC5PPY NUC5PPYH
 • Windows 10 รุ่น 64 บิต
 • Windows 8.1 64 บิต
 • Windows 7 รุ่น 64 บิต

ไดรเวอร์ของ Intel® ที่ใช้งานกับระบบปฏิบัติการรุ่นเก่า (Windows 7, Windows 8*/8.1*) ที่ Microsoft ยกเลิกการสนับสนุนหรือไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จะได้รับการพิจารณาตามสภาพที่เป็นอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับ:

 • คุณสมบัติ ฟังก์ชัน การแก้ไขจุดบกพร่อง
 • ความสามารถในการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ที่เพิ่งวางจําหน่าย
 • Intel ไม่มีบริการอัปเดตไดรเวอร์สําหรับไดรเวอร์ดังกล่าวอีกต่อไป
การรองรับ Windows 7 มีข้อจํากัด:
 • ระบบย่อยบางระบบไม่มีไดรเวอร์สําหรับ Windows 7 ให้ใช้งาน
 • การ์ด SD จะถูกปิดใช้งานเมื่อเลือก Windows 7 ในการตั้งค่า BIOS
NUC5PGY NUC5PGYH Windows® 10 Home 64-บิต (แบบติดตั้งไว้ล่วงหน้า)
ครอบครัว Sku
คลิกเพื่อค้นหาการดาวน์โหลด
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ หมาย เหตุ
NUC6CAY NUC6CAYS
NUC6CAYH
DN2820FY DN2820FYKH
 • Windows® 10 รุ่น 64 บิต
 • Windows 8.1*, 32-บิต และ 64-บิต
 • Windows 8*, 32-บิต และ 64-บิต
 • Windows 7*, 32-บิต และ 64-บิต
 • ไดรเวอร์ของ Intel® ที่ใช้งานกับระบบปฏิบัติการรุ่นเก่า (Windows 7, Windows 8*/8.1*) ที่ Microsoft ยกเลิกการสนับสนุนหรือไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จะได้รับการพิจารณาตามสภาพที่เป็นอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับ:

ไดรเวอร์ของ Intel® ที่ใช้งานกับระบบปฏิบัติการรุ่นเก่า (Windows 7, Windows 8*/8.1*) ที่ Microsoft ยกเลิกการสนับสนุนหรือไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จะได้รับการพิจารณาตามสภาพที่เป็นอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับ:

 • คุณสมบัติ ฟังก์ชัน การแก้ไขจุดบกพร่อง
 • ความสามารถในการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ที่เพิ่งวางจําหน่าย
 • Intel ไม่มีบริการอัปเดตไดรเวอร์สําหรับไดรเวอร์ดังกล่าวอีกต่อไป
ครอบครัว Sku
คลิกเพื่อค้นหาการดาวน์โหลด
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ หมาย เหตุ
DE3815TY DE3815TYKHE
DE3815TYBE
 • Windows 10 รุ่น 64 บิตเท่านั้น
 • Windows 10® IoT Enterprise, 64-บิต เท่านั้น
 • Windows 8.1*, 32-บิต และ 64-บิต (ตามที่เป็นอยู่)
 • Windows 8*, 32-บิต และ 64-บิต (ตามที่เป็นอยู่)
 • Windows 7*, 32-บิต และ 64-บิต
 • Windows* Embedded 8 Standard
 • Windows Embedded 8.1 Industry*
 • Windows* Embedded Standard 7

ไดรเวอร์ของ Intel® ที่ใช้งานกับระบบปฏิบัติการรุ่นเก่า (Windows 7, Windows 8*/8.1*) ที่ Microsoft ยกเลิกการสนับสนุนหรือไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จะได้รับการพิจารณาตามสภาพที่เป็นอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับ:

 • คุณสมบัติ ฟังก์ชัน การแก้ไขจุดบกพร่อง
 • ความสามารถในการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ที่เพิ่งวางจําหน่าย
 • Intel ไม่มีบริการอัปเดตไดรเวอร์สําหรับไดรเวอร์ดังกล่าวอีกต่อไป

อัปเดต Intel NUC รุ่นนี้เป็น BIOS เวอร์ชั่น 0030 หรือใหม่กว่า ก่อนการติดตั้งไดรเวอร์ใด ๆ ของโปรเซสเซอร์ Intel® I/O controller การอัปเดตนี้จะกําจัดข้อผิดพลาดใด ๆ ที่อาจแสดงขึ้นใน ตัวจัดการอุปกรณ์ บนอุปกรณ์ควบคุม I/O

ดู ปัญหาการติดตั้ง Windows 8* และ Windows 8.1* สําหรับข้อจํากัดของระบบปฏิบัติการเหล่านี้

ที่ เก็บข้อมูล eMMC แบบฝัง ตัว สามารถใช้กับระบบปฏิบัติการขนาดที่เล็กลง เช่นเดียวกับที่ใช้สําหรับไคลเอ็นต์ขนาดบางเบาและแอปพลิเคชันฝังตัวแบบเบาหนะ ตรวจสอบข้อกําหนดขั้นต่ําของระบบปฏิบัติการของคุณก่อนที่จะพยายามติดตั้งระบบปฏิบัติการลงในอุปกรณ์นี้
ครอบครัว ดาวน์โหลดชุด Intel® NUC บอร์ด และมินิพีซี ระบบปฏิบัติการ หมาย เหตุ
D54250WY
D34010WY
D54250WYK
D54250WYKH

D54250WYB
D34010WYK
D34010WYKH

D34010WYB
 • Windows® 10, 32-บิต และ 64-บิต
 • Windows 8.1*, 32-บิต และ 64-บิต
 • Windows 8*, 32-บิต และ 64-บิต
 • Windows 7*, 32-บิต และ 64-บิต

ไดรเวอร์ของ Intel® ที่ใช้งานกับระบบปฏิบัติการรุ่นเก่า (Windows 7, Windows 8*/8.1*) ที่ Microsoft ยกเลิกการสนับสนุนหรือไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จะได้รับการพิจารณาตามสภาพที่เป็นอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับ:

 • คุณสมบัติ ฟังก์ชัน การแก้ไขจุดบกพร่อง
 • ความสามารถในการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ที่เพิ่งวางจําหน่าย
 • Intel ไม่มีบริการอัปเดตไดรเวอร์สําหรับไดรเวอร์ดังกล่าวอีกต่อไป

มีข้อจํากัดในการสนับสนุนระบบปฏิบัติการ 32 บิต:

 • กราฟิก: ไม่มีไดรเวอร์ Windows 10 32-บิต ให้ใช้งาน
DC53427HY
D53427RK
DC53427HYE
D53427RKE
 • Windows 8.1*, 32-บิต และ 64-บิต
 • Windows 8*, 32-บิต และ 64-บิต
 • Windows 7*, 32-บิต และ 64-บิต
 • Windows Server 2012 R2*, 64-บิต
 • Windows Server 2008 R2*, 64-บิต

ไดรเวอร์ของ Intel® ที่ใช้งานกับระบบปฏิบัติการรุ่นเก่า (Windows 7, Windows 8*/8.1*) ที่ Microsoft ยกเลิกการสนับสนุนหรือไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จะได้รับการพิจารณาตามสภาพที่เป็นอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับ:

 • คุณสมบัติ ฟังก์ชัน การแก้ไขจุดบกพร่อง
 • ความสามารถในการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ที่เพิ่งวางจําหน่าย
 • Intel ไม่มีบริการอัปเดตไดรเวอร์สําหรับไดรเวอร์ดังกล่าวอีกต่อไป
การรองรับระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์มีข้อจํากัด:
 • กราฟิก, Trusted Platform Module, เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel Rapid, Intel Rapid Start Technology และ Intel Smart Connect Technology จะไม่ได้รับการรองรับในระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์

DCCP847DY
DCP847SK

DC3217IY
D33217GK

DC3217BY
D33217CK

DCCP847DYE
DCP847SKE

DC3217IYE
D33217GKE

DC3217BY
D33217CK

 • Windows 8.1*, 32-บิต และ 64-บิต
 • Windows 8*, 32-บิต และ 64-บิต
 • Windows 7*, 32-บิต และ 64-บิต
 • Windows XP Home Edition*
 • Windows XP Media Center Edition*
 • Windows XP Professional*
 • Windows XP Professional x64 Edition*

ไดรเวอร์ของ Intel® ที่ใช้งานกับระบบปฏิบัติการรุ่นเก่า (Windows 7, Windows 8*/8.1*) ที่ Microsoft ยกเลิกการสนับสนุนหรือไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จะได้รับการพิจารณาตามสภาพที่เป็นอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับ:

 • คุณสมบัติ ฟังก์ชัน การแก้ไขจุดบกพร่อง
 • ความสามารถในการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ที่เพิ่งวางจําหน่าย
 • Intel ไม่มีบริการอัปเดตไดรเวอร์สําหรับไดรเวอร์ดังกล่าวอีกต่อไป
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การติดตั้งระบบปฏิบัติการสําหรับ Intel® NUC
วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตเป็น Windows 11* บน Intel® NUC ของฉัน

ความเข้ากันได้ของ Microsoft Windows® 10 S
การรองรับ Linux* สําหรับ Intel® NUC