ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Integrator Toolkit

Intel® Gigabit Ethernet Network Connection Driver for Windows® 10 for Legacy Intel® NUC

Realtek* High Definition Audio Driver for Legacy Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software for Intel® NUC

Near Field Communication (NFC) GPIO Driver for Windows 7*/8.1*