ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Intel® Wireless สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์อินฟราเรดสําหรับผู้บริโภค ITE Tech* (CIR) สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet (LAN) สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC

อัปเดต BIOS [PYBSWCEL]

Intel® Integrator Toolkit

เครื่องมือ Intel® VCUST

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Intel® Wireless สําหรับ Windows 7* สําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับWindows 8.1* 64 บิตสําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows 7* รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows 7*/8.1* สําหรับ NUC5CPYH, NUC5PPYH

ไดรเวอร์เสียง Realtek* High Definition สําหรับ Intel® NUC รุ่นเก่า

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows 7* สําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์ GPIO ใกล้ Field Communication (NFC) สําหรับ Windows 7* สําหรับ NUC5CPYH, NUC5PPYH

ไดรเวอร์เครือข่าย Realtek* Gigabit Ethernet สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์Intel® Serial IOสําหรับ Windows® 10

ไดรเวอร์Intel® Serial IOสําหรับWindows 8.1*

ไดรเวอร์เครือข่าย Realtek* Gigabit Ethernet สําหรับ Windows 7* สําหรับ NUC5CPYH, NUC5PPYH