ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดร์เวอร์ Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับ Windows® 10 64-bit for DN2820FY

Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) Driver for DN2820FY, DE3815TY

ไดรเวอร์ Intel® Wireless Technology สําหรับ Windows 7 * สําหรับ NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY, DN2820FY

® ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth Intel® สําหรับ Windows 7 * สําหรับ Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows 8.1* สําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ DN2820FY

Realtek* Gigabit Ethernet Network Driver for Windows® 10 for DN2820FY, DE3815TY

Intel® HD Graphics Driver for Windows 7*/8.1* for DN2820FY, DE3815TY

Intel® Chipset Device Software for Intel® NUC

Realtek* Gigabit Ethernet Network Driver for Windows 7* for Intel® NUC

Realtek* Gigabit Ethernet Network Driver for Windows 8* and 8.1* for Intel® NUC