ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์อินฟราเรดสําหรับผู้บริโภค ITE Tech* (CIR) สําหรับ Windows® 10 สําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® NUC หลายตระกูล

Intel® Integrator Toolkit

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ DN2820FY

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows 8.1* for Intel® NUC

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Intel® Bluetooth® สําหรับ Windows 7* สําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์เครือข่าย Gigabit Gigabit สําหรับ Windows® 10 สําหรับ DN2820FY, DE3815TY

ไดรเวอร์เสียง Realtek* High Definition สําหรับ Intel® NUC รุ่นเก่า

Intel® Chipset Device Softwareสําหรับ Intel® NUC

Intel® Embedded Media and Graphics Driver for DN2820FY

Realtek* Gigabit Ethernet Network Driver for Windows 7* for Intel® NUC

ไดรเวอร์เครือข่าย Realtek* Gigabit Ethernet สําหรับ Windows 8* และ 8.1* สําหรับ Intel® NUC