ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์อินฟราเรดสําหรับผู้บริโภค ITE Tech* (CIR) สําหรับ Windows® 10 สําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® NUC หลายตระกูล

Intel® Integrator Toolkit

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-bit for DN2820FY

Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) Driver for DN2820FY, DE3815TY

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows 7* for NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY, DN2820FY

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows 8.1* for Intel® NUC

Intel® Bluetooth® Technology-Based Driver for Windows 7* for Intel® NUC

Intel® HD Graphics Driver for DN2820FY

Realtek* High Definition Audio Driver for Legacy Intel® NUC

Intel® HD Graphics Driver for Windows 7*/8.1* for DN2820FY, DE3815TY

Intel® HD Graphics Driver for Windows 8* for DN2820FY, DE3815TY

Intel® Chipset Device Software for Intel® NUC

Intel® Embedded Media and Graphics Driver for DN2820FY

ITE Tech* Consumer Infrared (CIR) Driver for Windows 7* for Intel® NUC

Realtek* Gigabit Ethernet Network Driver for Windows 7* for Intel® NUC

Realtek* Gigabit Ethernet Network Driver for Windows 8* and 8.1* for Intel® NUC