ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Ethernet Product Software Release Notes

Ethernet Port Configuration Tool (All Supported OSs)

Ethernet Port Configuration Tool - FreeBSD*

Linux* RDMA Driver for the E810 and X722 Intel® Ethernet Controllers

Ethernet Port Configuration Tool - Windows*

Intel® Ethernet 800 Series Wireless Edge Binary Package