คุณสามารถใช้ชุดพัฒนานี้เพื่อ:

  • ประเมินผลประสิทธิภาพช่องตัวรับส่งสัญญาณ
  • สร้างและตรวจสอบรูปแบบ pseudo-random binary sequence (PRBS) ผ่าน GUI ที่ใช้งานง่าย
  • เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตดิฟเฟอเรนเชียล (VoD) การปรับเน้นล่วงหน้า และการปรับสมดุลแบบไดนามิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตัวรับส่งสัญญาณของช่องสัญญาณของคุณ

หมายเหตุ:

ผู้ซื้อแสดงตนเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้ประกอบระบบ และยอมรับว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นชุดการประเมินผลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก FCC โดยจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผลและการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น และไม่สามารถนำไปขายต่อได้

หมายเหตุ:

1ดาวน์โหลดและแตกไฟล์โปรแกรมติดตั้งชุดเครื่องมือพัฒนาการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาณ Intel® Stratix® 10 GX ก่อน ติดตั้ง Board Test System

2สิทธิ์การใช้งานหนึ่งปีสำหรับซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime Pro เมื่อซื้อชุดเครื่องมือ ขั้นตอน และ คำถามที่พบบ่อย สำหรับการเปิดใช้สิทธิ์การใช้งาน