ไดรเวอร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid Enterprise (Intel® RSTe) Windows* สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และระบบที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 60X

19598
8/17/2018

บทนำ

ให้ไดรเวอร์ Windows* Intel® RSTe สําหรับตระกูล S2600GZ/S2600GL/S2600JF/S2600WP/S2600CP/S1200RP

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1*, Windows 7 family*, Windows 10*, Windows Server 2008 R2 family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*
  • ขนาด: 122.6 MB
  • SHA1: 717A282E34D8B83ACEEA5C07B127174C79CD710C

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์
ติดตั้งไดรเวอร์ Windows* เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ระดับองค์กร (Intel® RSTe) สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®ในตระกูล S2600GZ/S2600GL/S2600JF/S2600WP/S2600CP/S2600CO/S1200RP

ข้อมูลแพ็คเกจ
เวอร์ชั่นแพ็คเกจ = 4.5.10.1021
เวอร์ชันไดรเวอร์ = 4.5.0.1234
หมายเหตุ: ทั้งแพ็คเกจไดรเวอร์และบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel หรือระบบต้องรองรับระบบปฏิบัติการ (OS)
ระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับสําหรับ S2600GZ และ S2600GL
ระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับสําหรับ S2600JF และ S2600WP
ระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับสําหรับ S2600CP
ระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับสําหรับ S2600CO
ระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับสําหรับ S1200RP

มีอะไรใหม่
ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับปัญหาใหม่หรือที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาที่ทราบ และคําแนะนําในการติดตั้ง

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้