ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการสำหรับตระกูล S2600CO Intel® Server Board

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007556

04/02/2020

ตารางนี้แสดงรายการระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับตระกูล Intel® Server Board S2600CO ไม่รองรับระบบปฏิบัติการที่อยู่ในรายการ

ระบบปฏิบัติการหมาย เหตุประเภทของการทดสอบ
Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ *, ๓๒-บิตและ๖๔-บิตรวมถึง SP2 และ R2 SP11,2,4

ป.

Microsoft Windows Server ๒๐๑๒ * ที่ใช้ Hyper-v x644
Red Hat Linux * Enterprise Server ๖.๓ 
SUSE Linux * Enterprise Server 11, ๓๒-บิตและ๖๔-บิต SP1 
Microsoft Windows Server ๒๐๐๓ *, ๓๒-บิตและ๖๔-บิตพร้อม Service Pack 24

พัทยา

Microsoft Windows 7 *, ๓๒-บิตและ๖๔-บิต 
เซิร์ฟเวอร์ Enterprise Linux Linux ๕.๘, ๓๒-บิตและ๖๔-บิต 
การ SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3, ๓๒บิตและ๖๔-บิต 
Solaris 10 * U9 
VMware ESX/Esx * ๔.๐ Update 1 (เฉพาะกับตัวควบคุม SATA ที่มีความสามารถของ AHCI ในโหมด AHCI เท่านั้น ต้องปิดใช้งานการโจมตีบนเครื่อง (ESRT2 และ RSTe))3
VMware ESXi ๕.๐ (เฉพาะกับตัวควบคุม SATA ที่มีความสามารถของ AHCI ในโหมด AHCI เท่านั้น ต้องปิดใช้งานการโจมตีบนเครื่อง (ESRT2 และ RSTe))3
หมาย เหตุ
 1. การทดสอบและการสนับสนุนการทดสอบ Windows Server ๒๐๐๘ R2 และการรับรองขยายไปยังรุ่นต่อไปนี้:
  Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ฝังตัวมาตรฐาน
  Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ฝังตัวสำหรับองค์กร
  Windows Server ๒๐๐๘ R2 Foundation
  มาตรฐาน Windows Server ๒๐๐๘ R2
  Windows Server ๒๐๐๘ R2 Enterprise
  Windows Server ๒๐๐๘ R2 Datacenter
  Windows Web Server ๒๐๐๘ * R2
  Windows HPC Server ๒๐๐๘ * R2
  Windows ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจเซิร์ฟเวอร์๒๐๐๘ *

 2. Windows Small Business Server ๒๐๑๑ * ถูกสร้างบน Windows Server ๒๐๐๘ R2 Windows Small Business Server ๒๐๑๑ใช้ไดรเวอร์ที่ได้รับการสนับสนุนโดยระบบปฏิบัติการ Windows Server ๒๐๐๘ R2

 3. การติดตั้ง VMware ESXi 5 x, ESXi 4 x, ESXI 4 x เพื่อ ESRT2 RAID หรือ RSTe RAID ไม่ได้รับการสนับสนุน ต้องปิดใช้งานการโจมตีแบบออนบอร์ด (ESRT2 และ RSTe)

 4. หน้าข้อมูลของ Microsoft Windows * ที่มีคุณภาพของฮาร์ดแวร์ labs (WHQL)

 

 ประเภทของการทดสอบความมุ่งมั่นในการสนับสนุน
ป.ความสามารถในการทำงานร่วมกันและความเครียด–ความเครียดของระบบที่มีซอฟต์แวร์ทดสอบพิเศษใช้เพื่อเพิ่มความเครียดของ CPU, หน่วยความจำ, และบัส i/o ของแพลตฟอร์ม พื้นที่ทดสอบยืนยันการทำงานพื้นฐานการติดตั้งระบบปฏิบัติการและการบูตIntel ให้การสนับสนุนสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและ/หรือการทำงานของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ มีให้การสนับสนุนโดยไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ได้รับการทดสอบภายใต้ระบบปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่
พัทยาทดสอบพื้นฐาน–การติดตั้งระบบปฏิบัติการ, boot, และการตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชันIntel ให้และทดสอบไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการสำหรับแต่ละคอนโทรลเลอร์แบบรวมบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ผู้จำหน่ายของคอนโทรลเลอร์มีไดรเวอร์เมื่อมีคำขอ Intel ไม่จำเป็นต้องมีผู้จัดจำหน่ายในการพัฒนาไดรเวอร์สำหรับระบบปฏิบัติการที่พวกเขาไม่รองรับอยู่แล้ว สามารถจำกัดการทำงานของตัวควบคุมแบบรวมของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์บางรุ่นได้

Intel ให้การสนับสนุนสำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของอะแดปเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติมเมื่อระบบปฏิบัติการมีการทดสอบการติดตั้งแบบพื้นฐานเท่านั้น