ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการสำหรับ Intel® Server Board ตระกูล S2600GL/GZ, ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1000GL/GZ และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000GL/GZ

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006983

15/09/2017

ระบบปฏิบัติการประเภทของการทดสอบ
Microsoft Windows Server ๒๐๑๒ R2 * ที่ใช้ Hyper-vความเข้ากันได้และความเครียด

Intel ให้การสนับสนุนสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและ/หรือการทำงานของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ การสนับสนุนจะให้มาโดยไม่ว่าจะมีการทดสอบอะแดปเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายใต้ระบบปฏิบัติการหรือไม่

Microsoft Windows Server ๒๐๑๒ * ที่ใช้ Hyper-v x64
Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 */R2 SP1 ที่มี Hyper-v x64 และ EFI
Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ * SP2 ที่ใช้ Hyper-v (๓๒-บิตและ๖๔บิต)
Red Hat Enterprise Linux ๖.๑ * พร้อม KVM (๓๒-บิตและ๖๔บิต) ได้รับการสนับสนุนเฉพาะในโหมด AHCI หรือ ESRT2
Red Hat Enterprise Linux ๖.๒ * พร้อม KVM (๓๒-บิตและ๖๔บิต) ได้รับการสนับสนุนเฉพาะในโหมด AHCI หรือ ESRT2
Red Hat Enterprise Linux ๖.๓ * พร้อม KVM (๓๒-บิตและ๖๔บิต) ได้รับการสนับสนุนเฉพาะในโหมด AHCI หรือ ESRT2
SuSE Linux Enterprise Server 11 * SP2 ที่มี KVM (๓๒-บิตและ๖๔-บิต) ที่รองรับเฉพาะในโหมด AHCI หรือ ESRT2 เท่านั้น
UEFI ๒.๑

VMware * ESXi ๕.๐และ๕.๕1

การทดสอบพื้นฐาน

Intel ให้และทดสอบไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการสำหรับแต่ละคอนโทรลเลอร์แบบรวมบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ผู้จำหน่ายของคอนโทรลเลอร์มีไดรเวอร์เมื่อมีการร้องขอ Intel ไม่จำเป็นต้องมีผู้จัดจำหน่ายในการพัฒนาไดรเวอร์สำหรับระบบปฏิบัติการที่พวกเขาไม่รองรับอยู่แล้ว สามารถจำกัดการทำงานของตัวควบคุมแบบรวมของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์บางรุ่นได้

VMware * ESX ๔.๑ U1, U2 และ VMware Esx ๔.๑ U1, U2 (เฉพาะกับคอนโทรลเลอร์ SATA ที่สามารถใช้งานได้ในโหมด AHCI)
Microsoft Windows Server ๒๐๐๓ * R2 SP2 (๓๒-บิตและ๖๔บิต)
Microsoft Windows 7 * SP1 Ultimate (๓๒-บิตและ๖๔-บิต)
Red Hat Enterprise Linux 5 * U6, U7, U8 ที่มีเซนและ KVM (๓๒-บิตและ๖๔-bit) Linux Enterprise Linux ที่รองรับเฉพาะในโหมด AHCI หรือ ESRT2
SuSE Linux Enterprise Server 10 * SP3 พร้อมด้วยเซน (๓๒-บิตและ๖๔-บิต) ที่รองรับเฉพาะในโหมด AHCI หรือ ESRT2 เท่านั้น
Sun Solaris 11 *
ซัน Solaris 10 * U9
CentOS * 6 xการติดตั้งพื้นฐาน

Intel ไม่ได้ให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับระบบปฏิบัติการ open source ที่แสดงอยู่ในรายการ ติดต่อชุมชนแหล่งที่มาเปิดที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความสนับสนุน

Fedora Core *
FreeBSD * 9 x
อูบุนตู * ๑๒.๑๐

1 เท่านั้นที่มีตัวควบคุม SATA ที่สามารถใช้งาน ahci ในโหมด AHCI ตัวควบคุมเครือข่ายบางตัวอาจไม่สามารถมองเห็นได้ภายใต้ VMware * ๕.๐, ๕.๑หรือ๕.๕กับ BIOS เวอร์ชั่นใหม่กว่า1.03.0002 เว้นแต่จะมีการตั้งค่า BIOS สำหรับหน่วยความจำ > การกำหนดค่า PCI > ขั้นสูง > ที่แม็พ i/o ด้านบน 4 GB > ถูกปิดใช้งาน
 

การทดสอบและการรับรองการสนับสนุน Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 * และการรับรองขยายไปยังรุ่นต่อไปนี้:

  • Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 * สำหรับระบบที่มีการฝังตัว (มาตรฐาน)
  • Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 * สำหรับระบบที่ฝังตัว (องค์กร)
  • Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 Foundation *
  • มาตรฐาน Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 *
  • Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 Enterprise *
  • Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 Datacenter *
  • Microsoft Windows Web Server ๒๐๐๘ R2 *
  • Microsoft Windows HPC Server ๒๐๐๘ * R2
  • Microsoft Windows ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจเซิร์ฟเวอร์๒๐๐๘ *
  • Microsoft Windows Small Business Server ๒๐๑๑ * (ใช้ไดรเวอร์ของ Windows Server ๒๐๐๘ R2)
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ Microsoft Windows * Labs คุณภาพของฮาร์ดแวร์ (WHQL)
รายงานการส่งการทดสอบใบรับรอง Linux * และ UNIX *
ความเข้ากันได้ของโปรเซสเซอร์