ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการสำหรับตระกูลตระกูล S2600CP Intel® Server Board

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007032

07/02/2020

ตารางนี้แสดงรายการระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับตระกูล Intel® Server Board ตระกูล S2600CP ไม่รองรับระบบปฏิบัติการที่อยู่ในรายการ

 

ระบบปฏิบัติการหมาย เหตุประเภทของการทดสอบ
Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ *, ๓๒บิตและ๖๔บิตรวมถึง SP2 และ R2 SP11, 2, 4ป.
Microsoft Windows Server ๒๐๑๒ * ที่ใช้ Hyper-v x644, 5
Red Hat * Linux เซิร์ฟเวอร์ขององค์กร๖.๓ 
เซิร์ฟเวอร์องค์กร Linux 11, ๓๒บิตและ๖๔บิต, SP1 
Microsoft Windows Server ๒๐๐๓ *, ๓๒บิตและ๖๔บิตพร้อม Service Pack 24พัทยา
Microsoft Windows 7 *, ๓๒บิตและ๖๔บิต 
Red Hat * Linux เซิร์ฟเวอร์ขององค์กร๕.๘, ๓๒บิตและ๖๔บิต 
เซิร์ฟเวอร์องค์กร Linux 10 SP3, ๓๒และ๖๔บิต 
Solaris * 10 U9 
VMware * ESX/Esx * ๔.๐ Update 1 (เฉพาะกับตัวควบคุม SATA ที่มีความสามารถของ AHCI ในโหมด AHCI เท่านั้น ต้องปิดใช้งานการโจมตีบนเครื่อง (ESRT2 และ RSTe))3
VMware * ESXi ๕.๐ (เฉพาะกับตัวควบคุม SATA ที่มีความสามารถของ AHCI ในโหมด AHCI เท่านั้น ต้องปิดใช้งานการโจมตีบนเครื่อง (ESRT2 และ RSTe))3

 

หมาย เหตุ
 1. การทดสอบและการรับรองสนับสนุน Windows Server ๒๐๐๘ R2 * และการรับรองขยายไปยังรุ่นต่อไปนี้:
  Windows Server ๒๐๐๘ R2 * สำหรับระบบที่มีการฝังตัว (มาตรฐาน)
  Windows Server ๒๐๐๘ R2 * สำหรับระบบที่ฝังตัว (องค์กร)
  Windows Server ๒๐๐๘ R2 * มูลนิธิ
  มาตรฐาน Windows Server ๒๐๐๘ R2 *
  Windows Server ๒๐๐๘ R2 * Enterprise
  Windows Server ๒๐๐๘ R2 * Datacenter
  Windows Web Server ๒๐๐๘ R2 *
  Windows HPC Server ๒๐๐๘ R2 *
  Windows ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจเซิร์ฟเวอร์๒๐๐๘ *
 2. Windows Small Business Server ๒๐๑๑ * ถูกสร้างบน Windows Server ๒๐๐๘ R2 Windows Small Business Server ๒๐๑๑ใช้ไดรเวอร์ที่รองรับโดยระบบปฏิบัติการ Windows Server ๒๐๐๘ R2
 3. การติดตั้ง VMware * ESXi 5 x, ESXi 4 x, ESXI 4 x เพื่อ ESRT2 RAID หรือ RSTe RAID ไม่ได้รับการสนับสนุน ต้องปิดใช้งานการโจมตีแบบออนบอร์ด (ESRT2 และ RSTe)
 4. หน้าข้อมูล Microsoft WHQL ตั้งอยู่ที่นี่
 5. Windows Server ๒๐๑๒ * ทดสอบและการรับรองสนับสนุนขยายไปยังรุ่นต่อไปนี้:
  Windows Server ๒๐๑๒ * ศูนย์ข้อมูล
  Windows Server ๒๐๑๒ * มาตรฐาน
  Windows Server ๒๐๑๒ * สิ่งจำเป็น
  Windows Server ๒๐๑๒ R2 * Datacenter
  มาตรฐาน Windows Server ๒๐๑๒ R2 *
  Windows Server ๒๐๑๒ R2 * สิ่งจำเป็น

 

 ประเภทของการทดสอบความมุ่งมั่นในการสนับสนุน
ป.การใช้งานร่วมกันและความเครียด–ความเครียดของระบบที่มีซอฟต์แวร์ทดสอบพิเศษใช้เพื่อเพิ่มความเครียดของ CPU, หน่วยความจำ, และรถบัส IO ของแพลตฟอร์ม พื้นที่ทดสอบในการตรวจสอบความเข้ากันได้คือการตรวจสอบฟังก์ชันพื้นฐานการติดตั้งระบบปฏิบัติการและการบูตIntel ให้การสนับสนุนสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและ/หรือการทำงานของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ การสนับสนุนจะให้มาโดยไม่ว่าจะมีการทดสอบอะแดปเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายใต้ระบบปฏิบัติการหรือไม่
พัทยาการทดสอบพื้นฐาน–การติดตั้งระบบปฏิบัติการ, การบูตและการตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชัน

Intel ให้และทดสอบไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการสำหรับแต่ละคอนโทรลเลอร์ที่มาพร้อมกับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ซึ่งผู้จัดจำหน่ายของคอนโทรลเลอร์มีไดรเวอร์ให้ใช้งานเมื่อมีคำขอ Intel ไม่จำเป็นต้องมีผู้จัดจำหน่ายในการพัฒนาไดรเวอร์สำหรับระบบปฏิบัติการที่พวกเขาไม่รองรับอยู่แล้ว การทำงานของคอนโทรลเลอร์ที่รวมเซิร์ฟเวอร์บางรุ่นสามารถจำกัดได้

Intel ให้การสนับสนุนสำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของอะแดปเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติมเมื่อระบบปฏิบัติการมีการทดสอบการติดตั้งแบบพื้นฐานเท่านั้น