ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการสำหรับตระกูล Intel® Server Board S2600JF และ Intel® Server Board ตระกูลตระกูล S2600WP

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007866

10/02/2020

ด้านล่างนี้คือรายการของระบบปฏิบัติการ Intel® Server Board ที่ผ่านการทดสอบสำหรับตระกูล S2600JF และ Intel® Server Board ตระกูลตระกูล S2600WP ระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการด้านล่างนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Intel® Server Board หรือระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®นี้

 

ระบบปฏิบัติการประเภทของการทดสอบหมาย เหตุ

Microsoft Windows Server ๒๐๑๒ R2 SP1 *

ป. 

เซิร์ฟเวอร์องค์กร Linux ของ Suse 12 * พร้อม KVM x64 SP1

 
SuSE เซิร์ฟเวอร์ Enterprise Linux 11 * SP3 ๖๔-บิตที่มี KVM และ EFI 
SuSE เซิร์ฟเวอร์ Enterprise Linux 11 *, SP1 และ SP3, ๓๒-บิตและ๖๔-บิต 
Red Hat Enterprise Linux 7 * พร้อม KVM x64 U0 
Red Hat องค์กร Linux ๖.๗ *, UEFI, ๖๔-บิต 
Red Hat องค์กร Linux ๖.๗ *, ๓๒-บิตและ๖๔-บิต 
Microsoft Windows Server ๒๐๐๓ * Service Pack 2, ๓๒-บิตและ๖๔-บิตพัทยา 

Microsoft Windows ๘.๑ *

 

Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 *, Service Pack 2, ๓๒บิตด้วย Hyper-v

2

Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 *, Service Pack 2, ๖๔บิตด้วย Hyper-v

2
Windows 7 SP1 * x ๖๔ Ultimate 
Windows 7 SP1 * x ๓๒ Ultimate 
Red Hat ระดับองค์กร Linux 5 *, อัปเดต 5, ๓๒-บิตและ๖๔-บิต 

Red Hat องค์กร Linux ๖.๕ * ๖๔-บิตที่มี KVM และ EFI

 
SuSE Linux Enterprise Server 10 *, SP4 พร้อมเซน, ๓๒-บิตและ๖๔-บิต 
Microsoft Windows Small Business Server ๒๐๑๑ * (มาตรฐาน, สิ่งจำเป็น Add-on, Add-on แบบพรีเมียม)1
VMware ESX */ESXi ๕.๕ * 
VMware ESX */ESXi ๕.๑ * 
VMware ESXi ๕.๐ * 
VMware ESX ๔.๑ * U1 
VMware ESXi ๔.๑ * U1 
CentOS * ๖.๔๖๔-บิตP3 
ระบบปฏิบัติการเซ็นต์7 

อูบุนตู * ๑๒.๐๔

 
Ubuntu Server ๑๔.๐๔ 

FreeBSD * 10 x

 

 

หมาย เหตุ
 1. Windows Small Business Server ๒๐๑๑ * ถูกสร้างบน Windows Server ๒๐๐๘ R2 * Windows Small Business Server ๒๐๑๑ใช้ไดรเวอร์ที่ได้รับการสนับสนุนโดยระบบปฏิบัติการ Windows Server ๒๐๐๘ R2

 2. การทดสอบ Windows Server ๒๐๐๘ R2 * และการรับรองสนับสนุนขยายไปยังรุ่นต่อไปนี้:

  -Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ฝังตัว (มาตรฐาน)
  -Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ฝังตัว (องค์กร)
  -Windows Server ๒๐๐๘ R2 รากฐาน
  -Windows Server ๒๐๐๘ R2 มาตรฐาน
  -Windows Server ๒๐๐๘ R2 Enterprise
  -Windows Server ๒๐๐๘ R2 ศูนย์ข้อมูล
  -Windows เว็บเซิร์ฟเวอร์๒๐๐๘ R2 *
  -Windows HPC Server ๒๐๐๘ R2 *
  -Windows Server ๒๐๐๘ที่สำคัญสำหรับธุรกิจ *

 

 ประเภทของการทดสอบความมุ่งมั่นในการสนับสนุน
ป.ความสามารถในการทำงานร่วมกันและความเครียด–ความเครียดของระบบที่มีซอฟต์แวร์ทดสอบพิเศษใช้เพื่อเพิ่มความเครียดของ CPU, หน่วยความจำ, และบัส i/o ของแพลตฟอร์ม พื้นที่ทดสอบภายในการตรวจสอบความเข้ากันได้คือการตรวจสอบฟังก์ชันพื้นฐานการติดตั้งระบบปฏิบัติการและการบูตเราให้การสนับสนุนสำหรับปัญหาของลูกค้าที่มีระบบปฏิบัติการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและ/หรือการทำงานของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ที่มีหรือไม่มีอะแดปเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามที่ได้รับการทดสอบภายใต้ระบบปฏิบัติการเฉพาะ
พัทยาการทดสอบพื้นฐาน–การติดตั้งระบบปฏิบัติการ, การบูตและการตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชัน

เราให้และทดสอบไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการสำหรับแต่ละคอนโทรลเลอร์ในตัวของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ผู้จำหน่ายของคอนโทรลเลอร์มีไดรเวอร์เมื่อมีการร้องขอ ผู้จัดจำหน่ายจะไม่จำเป็นต้องใช้โดย Intel ในการพัฒนาไดรเวอร์สำหรับระบบปฏิบัติการที่พวกเขาไม่รองรับอยู่แล้ว ซึ่งอาจจำกัดการทำงานของตัวควบคุมแบบรวมของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์บางรุ่น

เราจะไม่ให้การสนับสนุนสำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้อะแดปเตอร์เพิ่มเติมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ติดตั้งไว้ในระบบเซิร์ฟเวอร์เมื่อระบบปฏิบัติการที่ได้รับการทดสอบการติดตั้งพื้นฐานเท่านั้นที่มีการใช้งาน

P3การติดตั้งพื้นฐาน-การทดสอบการติดตั้งและการเริ่มต้นระบบเท่านั้นของส่วนประกอบบนบอร์ดทั้งหมดเราจะไม่ให้การสนับสนุนทางเทคนิคใดๆแก่ระบบปฏิบัติการเปิดแหล่งที่อยู่ด้านบน หากคุณพบปัญหาทางเทคนิคหรือความยากลำบากในการติดตั้งและ/หรือการใช้งานซอฟต์แวร์ใดๆด้านบนให้ค้นหาการสนับสนุนจากชุมชนระบบปฏิบัติการเปิดแหล่งที่มาที่สอดคล้องกัน