ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการสำหรับตระกูล S1200RP Intel® Server Board

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006663

21/08/2018

ตารางแสดงรายการระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับตระกูล Intel® Server Board S1200RP ไม่รองรับระบบปฏิบัติการที่อยู่ในรายการ

 
ระบบปฏิบัติการประเภทของการทดสอบ
Microsoft Windows Server ๒๐๑๒ R2 * พร้อม Hyper-V, x64 และ EFIความเข้ากันได้และความเครียด
Intel ให้การสนับสนุนสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งหรือการทำงานของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ การสนับสนุนจะให้มาโดยไม่ว่าจะมีการทดสอบอะแดปเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายใต้ระบบปฏิบัติการหรือไม่
เซิร์ฟเวอร์ Linux สำหรับองค์กร Red Hat 7 * พร้อม KVM (x64 และ UEFI)2
SUSE Linux Enterprise Server 11 * SP3 พร้อมเซน (x64 และ x32)2
Red Hat Enterprise Linux Server 6 * ปรับปรุง5ด้วย KVM (x64, x32 และ UEFI)2การทดสอบพื้นฐาน
Intel ให้และทดสอบไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการสำหรับแต่ละคอนโทรลเลอร์ที่มาพร้อมกับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ผู้จัดจำหน่ายของคอนโทรลเลอร์มีไดรเวอร์เมื่อมีคำขอ Intel ไม่จำเป็นต้องมีผู้จัดจำหน่ายในการพัฒนาไดรเวอร์สำหรับระบบปฏิบัติการที่พวกเขาไม่รองรับอยู่แล้ว การทำงานของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์บางรุ่น–คอนโทรลเลอร์แบบรวมสามารถจำกัดได้

VMware * ESXi ๕.๕ U11

Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 * SP1 ที่มี Hyper-v (x64 และ EFI) 3
Microsoft Windows 7 *
การอัปเดตและ KVM (x64 และ x32) ที่เป็นองค์กรหมวกสีแดง Linux Server 5 * 9 ด้วยเซนและ KVM (x64 และ)2
SUSE Linux Enterprise Server 10 พร้อมด้วยเซนและ KVM (x64 และ x32)2
FreeBSD * 9 xการติดตั้งพื้นฐาน
Intel ไม่ได้ให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับระบบปฏิบัติการเปิดแหล่งที่อยู่ในรายการ ติดต่อชุมชนเปิดแหล่งที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความสนับสนุน
CentOS * 6 x
อูบุนตู * ๑๒.๔
 

1 รองรับเฉพาะในโหมด AHCI ต้องปิดใช้งาน RAID (ESRT2 และเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RSTe))

2 รองรับเฉพาะในโหมด AHCI หรือ ESRT2 RAID เท่านั้น

3 การทดสอบของ Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 * และการรับรองสนับสนุนขยายไปยังรุ่นต่อไปนี้:

  • Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 * สำหรับระบบที่มีการฝังตัว (มาตรฐาน)
  • Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 * สำหรับระบบที่ฝังตัว (องค์กร)
  • Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 Foundation *
  • มาตรฐาน Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 *
  • Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 Enterprise *
  • Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 Datacenter *
  • Microsoft Windows Web Server ๒๐๐๘ R2 *
  • Microsoft Windows HPC Server ๒๐๐๘ * R2
  • Microsoft Windows ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจเซิร์ฟเวอร์๒๐๐๘ *
  • Microsoft Windows Small Business Server ๒๐๑๑ * (ใช้ไดรเวอร์ของ Windows Server ๒๐๐๘ R2)
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
รายงานการส่งทดสอบเซิร์ฟเวอร์ (STS) สำหรับ S4600/S2600/S2400/S1600/S1400/เซิร์ฟเวอร์ S1200