ไดรเวอร์ Linux* for Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMT3CB080 และคอนโทรลเลอร์ RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008, RT3WB080

19588
5/19/2021

บทนำ

ให้ไดรเวอร์ Linux* เพื่อคอนโทรลเลอร์ที่มีคุณลักษณะเต็มรูปแบบ (MR) Intel RAID 6Gbs

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Ubuntu Family*, Red Hat Enterprise Linux 7.7*, Red Hat Enterprise Linux 8.3*, SUSE Linux Enterprise Server 15.1*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 8.1*, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 8.2*, Red Hat Enterprise Linux 7.8*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4*, Red Hat Enterprise Linux 7.9*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*, Red Hat Enterprise Linux 8*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5*
  • ขนาด: 10.6 MB
  • SHA1: F97FC6BBB3BC80D139E7098477AD8553BE2A27E1

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งไดรเวอร์ Windows* เพื่อคอนโทรลเลอร์ 6Gbs Intel® RAID ที่รองรับ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60:

  • Intel® RAID Module ในตัว RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMT3CB080
  • Intel® RAID Controller RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008, RT3WB080

ข้อมูลแพ็คเกจ
เวอร์ชั่นของไดรเวอร์ = 07.716.02.00
รองรับระบบปฏิบัติการ (OS) =

  • RHEL* 7 (U7-U9), RHEL 8 (GA, U1-U3)
  • SLES* 12(SP3-SP5), SLES 15 (GA,SP1-SP2)
  • Ubuntu*

หมายเหตุ: ต้องรองรับระบบปฏิบัติการโดยบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel หรือระบบที่ติดตั้งคอนโทรลเลอร์ RAID ไว้ ดูรายการระบบปฏิบัติการที่รองรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel

มีอะไรใหม่
ดูหมายเหตุรีลีสเพื่อดูคําแนะนําในการติดตั้งและปัญหาใหม่หรือแก้ไข

หมายเหตุ: Intel แนะ นะIntel RAID Controllerการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ทั้งหมดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีอยู่

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้