ไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMT3CB080 และคอนโทรลเลอร์ RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008, RT3WB080

19588
2/1/2022

บทนำ

มีไดรเวอร์ Linux* สําหรับ 6Gbs Intel RAID Controller ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Ubuntu Family*, SUSE Linux Family*, Red Hat Linux Family*
  • ขนาด: 31.3 MB
  • SHA1: 55B8D0E8A40B083EAD766EDEECFFA11D6F24919A

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งไดรเวอร์ Windows* สําหรับคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID 6Gbs แบบเต็มรูปแบบที่รองรับ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60:

  • Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMT3CB080
  • Intel® RAID Controller RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008, RT3WB080

ข้อมูลแพ็คเกจ
เวอร์ชั่นของไดรเวอร์ = 07.719.03.00
รองรับระบบปฏิบัติการ (OS) =

  • RHEL* 7 (U7-U9), RHEL 8 (U2-U4)
  • SLES* 12(SP3-SP5), SLES 15 (SP1-SP3)
  • Ubuntu*

หมายเหตุ: บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ของ Intel หรือระบบจะต้องรองรับระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง RAID Controller ไว้ ดูรายการระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel

มีอะไรใหม่
ดูหมายเหตุรีลีสสําหรับปัญหาใหม่หรือการแก้ไขที่ทราบแล้วและคําแนะนําในการติดตั้ง

หมาย เหตุ: Intel แนะนําให้อัปเกรดเฟิร์มแวร์ Intel RAID Controller เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้