ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows 7*/8.1* สําหรับ Intel® NUC รุ่นเก่า

18558
4/4/2017

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์กราฟิกสําหรับ Intel® NUC โดยใช้ Windows 7* หรือ 8.1*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*
  • ขนาด: 113.4 MB
  • SHA1: 85B0937FBABDD91DC3E4D67609B76364BD72698D
  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • ขนาด: 205.1 MB
  • SHA1: C5DCB59E68CD048952645CA15250EE553B27C031

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Intel® NUC โดยใช้ Windows 7* หรือ 8.1*

ต้องการเลือกไฟล์ใด

ดาวน์โหลดไฟล์ที่มีผลต่อระบบปฏิบัติการของคุณ:

  • GFX_Win7_8.1_32_15.40.34.4624.zip - สําหรับเวอร์ชั่น 32 บิต
  • GFX_Win7_8.1_64_15.40.34.4624.zip - สําหรับเวอร์ชั่น 64 บิต

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้