ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Integrator Toolkit

ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Gigabit Ethernet for Windows® 10 เพื่อ Intel® NUC รุ่นเก่า

เครื่องมือ Intel® VCUST

Intel® HD Graphics Driver Windows 10® เพื่อ Intel® NUC รุ่นเก่า

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ Trusted Platform Module (TPM) เพื่อ NUC5i3MY

Intel® HD Graphics Driver Windows 7*/8.1* เพื่อ Intel® NUC รุ่นเก่า

ไดรเวอร์เสียงความละเอียดสูง Realtek* เพื่อ Intel® NUC รุ่นเก่า

Intel® Management Engineระดับผู้บริโภคระดับผู้บริโภคของ NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY, NUC5i3MY

ไดรเวอร์ GPIO ในการสื่อสารระยะใกล้ (NFC) ของ Windows® 10 ใน Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software for Intel® NUC

ไดรเวอร์ GPIO ในการสื่อสารระยะใกล้ (NFC) ของ Windows 7*/8.1*