ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ชุดเครื่องมือ Intel® Integrator

ไดรเวอร์®การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel Gigabit Ethernet สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC รุ่นเก่า

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ Windows 10® สําหรับ Intel® NUC รุ่นเก่า

อัพเดตเฟิร์มแวร์ Trusted Platform Module (TPM) สําหรับ NUC5i3MY

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ Windows 7 * / 8.1 * สําหรับ Intel® NUC รุ่นเก่า

Realtek * High Definition Audio Driver สําหรับ Legacy Intel® NUC

Near Field Communication (NFC) GPIO Driver สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC

ชิปเซ็ต Intel ซอฟต์แวร์อุปกรณ์สําหรับ Intel® NUC

Near Field Communication (NFC) GPIO Driver สําหรับ Windows 7*/8.1*