ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Intel® Wireless สําหรับ Windows® 10 และ Windows* 11 สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

สคริปต์ Terraform ของเครื่องมือเริ่มต้นระบบคลาวด์Intel® EMA

อัปเดต BIOS [RYBDWi35]

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC

Realtek* High Definition Audio Driver for NUC5ixRY

Intel® Integrator Toolkit

Intel® Gigabit Ethernet Network Connection Driver for Windows® 10 for Legacy Intel® NUC

เครื่องมือ Intel® VCUST

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows 7* for NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY, DN2820FY

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows 8.1* for Intel® NUC

Intel® Management Engine Consumer Driver for NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY, NUC5i3MY