ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

อัพเดต BIOS [RYBDWi35]

ไดรเวอร์ Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต สําหรับ Intel® NUC

Realtek * High Definition Audio Driver สําหรับ NUC5ixRY

เทคโนโลยี Intel® เก็บอย่างรวดเร็ว (RAID) สําหรับ NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY

Intel® HD Graphics Driver for Windows 10® for Legacy Intel® NUC

ไดรเวอร์ Intel® Wireless Technology สําหรับ Windows 7 * สําหรับ NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY, DN2820FY

® ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth Intel® สําหรับ Windows 7 * สําหรับ Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows 8.1* สําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ Windows 7 * / 8.1 * สําหรับ Intel® NUC รุ่นเก่า

Nuvoton* Consumer Infrared (CIR) Driver สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software for Intel® NUC

ชิปเซ็ต Intel® Device Software สําหรับ Legacy Intel® NUC

Nuvoton * Consumer Infrared (CIR) Driver สําหรับ Windows 7 * สําหรับ Intel® NUC