Nuvoton* Consumer Infrared (CIR) Driver สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC

18524
7/17/2015

บทนำ

ดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์อินฟราเรดสําหรับ Intel® NUC กับ Nuvoton* Consumer Infrared (CIR) สําหรับ Windows® 10.

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • ขนาด: 25.1 MB
  • SHA256: 3FCF6ECBE30F9FEA5D01CB0B936913C2BF5CC554114D723B568495A9F51FFBC5

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์อินฟราเรดสําหรับ Intel® NUCs ด้วย Nuvoton* Consumer Infrared (CIR) สําหรับ Windows® 10 จําเป็นต้องใช้ไดรเวอร์อินฟราเรดหากคุณวางแผนที่จะใช้อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลอินฟราเรด

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel NUC ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้