ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Integrator Toolkit

ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Gigabit Ethernet สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC รุ่นเก่า

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows 10® สําหรับ Intel® NUC รุ่นเก่า

ไดรเวอร์เสียง Realtek* High Definition สําหรับ Intel® NUC รุ่นเก่า

Intel® HD Graphics Driver for Windows® 10 for D34010WY, D54250WY

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows 7*/8.1* สําหรับ D34010WY, D54250WY

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (RAID) สําหรับ D34010WY, D54250WY

Nuvoton* Consumer Infrared (CIR) Driver for Windows® 10 for Intel® NUC

Intel® Chipset Device Softwareสําหรับ Intel® NUC