ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

สคริปต์ Terraform ของเครื่องมือเริ่มต้นระบบคลาวด์Intel® EMA

Intel® Integrator Toolkit

ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Gigabit Ethernet สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC รุ่นเก่า

เครื่องมือ Intel® VCUST

Intel® Management Engine Consumer Driver for D34010WY, D54250WY

Intel® Chipset Device Softwareสําหรับ Intel® NUC

Nuvoton* Consumer Infrared (CIR) Driver for Windows 7* for Intel® NUC