ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Integrator Toolkit

ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Gigabit Ethernet สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC รุ่นเก่า

อัปเดต BIOS [WYLPT10H]

เครื่องมือ Intel® VCUST

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows 10® สําหรับ Intel® NUC รุ่นเก่า

ไดรเวอร์ผู้บริโภคโปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับ D34010WY, D54250WY

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows 7*/8.1* สําหรับ D34010WY, D54250WY

ไดรเวอร์อินฟราเรดสําหรับผู้บริโภค Nuvoton* (CIR) สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (RAID) สําหรับ D34010WY, D54250WY

Intel® Chipset Device Softwareสําหรับ Intel® NUC

Intel® Chipset Device Softwareสําหรับ Intel® NUC รุ่นเก่า

ไดรเวอร์ Infrared (CIR) สําหรับผู้บริโภค Nuvoton* สําหรับ Windows 7* สําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์ Infrared (CIR) สําหรับผู้บริโภค Nuvoton* สําหรับ Windows 8*/8.1* สําหรับ Intel® NUC