แพ็คเกจเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® RAID Module RMS3CC080, RMS3CC040 และ Intel® RAID Adapter RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044

17755
1/31/2018

บทนำ

อัปเดต Flash เวอร์ชัน 24.21.0-0067 สําหรับ Windows*, Linux* และ UEFI

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 4.9 MB
  • SHA1: 6B5AB387CDF3D6EE99A06CC75156C079E6536510

คำอธิบายโดยละเอียด

==========================
RAID Controller ที่รองรับ
==========================
การดาวน์โหลดนี้รองรับคอนโทรลเลอร์ Intel(R) RAID โดยใช้สแต็กซอฟต์แวร์ MR (RMS3CC080, RMS3CC040, RS3MC044, RS3SC008, RS3DC080, RS3DC040)


===================
ข้อมูลแพ็คเกจ
===================
แพ็คเกจ Flash = v24.21.0-0067

==========
สนใจ!
==========
Intel แนะนําให้โหลดการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานหลังจากการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลในอาร์เรย์ที่มีอยู่ โดยสามารถดําเนินการได้ดังนี้:
1. รีบูตระบบและล็อกอินเข้าสู่ RAID BIOS Console
2. เลือกคอนโทรลเลอร์และเลือก 'คุณสมบัติอะแดปเตอร์'->'ถัดไป'
3. ตั้งค่า 'ตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน' เป็น 'ใช่' และส่งการเปลี่ยนแปลง
4. รีบูตระบบ (ใช้การตั้งค่าเริ่มต้น)
5. กําหนดค่าใหม่ตามการตั้งค่าที่ต้องการใน RAID Web Console2

---------------------------------------
ประกาศปรับลดรุ่นเฟิร์มแวร์
---------------------------------------
Intel ไม่แนะนําให้ปรับลดเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งไว้ในโมดูล RAID หรือคอนโทรลเลอร์จากโรงงาน ของคุณ ซึ่งมีการปรับปรุงที่สําคัญและการแก้ไขข้อบกพร่องที่คุณอาจสูญเสียไปเมื่อไปเวอร์ชั่นก่อนหน้า
หากคุณต้องการติดตั้งเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นเก่า โปรดติดต่อ Intel เพื่อขอคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการนี้


==================
ข้อจํากัดที่ทราบ
==================
1) การดาวน์โหลดนี้ไม่รองรับสภาพแวดล้อม EFI v1.1 โปรดใช้คําสั่ง EFI Shell "ver" ซึ่งแสดงเวอร์ชั่น EFI เพื่อระบุเวอร์ชัน EFI
2) เมื่อสร้าง VD ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป การตั้งค่าแคช VD ต้องเหมือนกัน

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้