แพ็คเกจเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® RAID Module RMS3CC080, RMS3CC040 และ Intel® RAID Adapter RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044

17755
3/15/2021

บทนำ

ให้เฟิร์มแวร์สําหรับ 12Gbs Intel® RAID Controller ที่รองรับ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 4.9 MB
  • SHA1: 5A7DADE595A047871372F408512EAB49C15EB1A0

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งเฟิร์มแวร์สําหรับ 12Gbs Intel® RAID Controller ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อไปนี้ที่สนับสนุน RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60:

  • Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080, RMS3CC040
  • Intel® RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044

ข้อมูลแพ็คเกจ
แพ็คเกจเฟิร์มแวร์:24.21.0-0132 (MR 6.14 Point Release 6)
เฟิร์มแวร์ 4.680.00-8527

มีอะไรใหม่
ดูหมายเหตุรีลีสสําหรับปัญหาใหม่หรือการแก้ไขที่ทราบแล้วและคําแนะนําในการติดตั้ง

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้