การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ

ซอฟต์แวร์

Windows* 10

Windows* 11

Windows Server*

องค์กร 2016

Windows Server*

องค์กรปี 2019

Red Hat* Enterprise

Linux* 8.4

Red Hat* Enterprise

Linux* 8.6

SUSE* SLE 12

SUSE* SLE 15

Ubuntu* 18.04 LTS

Ubuntu* 20.04 LTS

Ubuntu* 22.04 LTS

Intel® Quartus® Prime Pro Edition

Intel Quartus Prime Standard Edition

Intel Quartus Prime Lite Edition

Intel® HLS Compiler Pro

-

-

-

-

-

-

-

-

Questa* Intel® FPGA Edition (Pro และ Standard)

-

-

-

-

-

-

Nios® II Embedded Design Suite (EDS) (Pro และ Standard)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบรวม RiscFree* (IDE) สําหรับIntel® FPGA

DSP Builder for Intel® FPGAs (Pro)

Intel Quartus Prime Stand-Alone Programmer (Standard และ Pro)

-

Intel® FPGA SDK สําหรับ OpenCL™ (Pro)

-

-

Intel® Advanced Link Analyzer (Pro และ Standard)

-

-

-

-

-

-

ตารางที่ 2: หมายเหตุรีลีสและไฟล์ readme.txt

เวอร์ชันซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime

เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ ModelSim*-Intel FPGA และ Questa*-Intel FPGA Edition

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v22.3

Questa*-Intel FPGA Edition เวอร์ชั่น 2022.1 (รองรับซอฟต์แวร์ Prime Pro Intel Quartus)

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v22.1

Questa*-Intel FPGA Edition เวอร์ชั่น 2022.1 (รองรับซอฟต์แวร์ Prime Pro Intel Quartus)

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v21.4 Questa*-Intel FPGA Edition เวอร์ชัน 2021.3 (รองรับซอฟต์แวร์ Prime Pro Intel Quartus)

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v21.3

Questa Intel FPGA Edition เวอร์ชั่น 2021.2 (รองรับซอฟต์แวร์ Prime Pro Intel Quartus)

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v21.2

ModelSim Intel FPGA 2021.1 (ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime Pro ได้)

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v21.1

ModelSim Intel FPGA 2021.1 (ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime Pro ได้)

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v20.4

ModelSim Intel FPGA 2020.3 (ใช้งานร่วมกันได้กับซอฟต์แวร์ Prime Pro Intel Quartus)

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v20.3

ModelSim Intel FPGA 2020.3 (ใช้งานร่วมกันได้กับซอฟต์แวร์ Prime Pro Intel Quartus)

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v20.2

ModelSim Intel FPGA 2019.2 (ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime Pro ได้)

ซอฟต์แวร์การออกแบบ prime Intel Quartus v20.1

ModelSim Intel FPGA 2019.2 (ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime Pro ได้)

ModelSim Intel FPGA 2020.1 (ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์มาตรฐาน Intel Quartus Prime ได้)

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v19.4

ModelSim Intel FPGA 2019.2 (ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime Pro ได้)

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v19.3

ModelSim Intel FPGA 10.6d (รองรับซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime Pro)

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v19.2

ModelSim Intel FPGA 10.6d (รองรับซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime Pro)

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v19.1

ModelSim Intel FPGA 10.6d (ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime Pro ได้)

ModelSim Intel FPGA Edition เวอร์ชั่น 10.5b (รองรับซอฟต์แวร์ Prime Intel Quartus Prime)

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v18.1

ModelSim Intel FPGA 10.6d (ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime Pro ได้)

ModelSim Intel FPGA 10.5b (รองรับซอฟต์แวร์มาตรฐาน Intel Quartus Prime)

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v18.0

ModelSim Intel FPGA 10.6c (รองรับซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime Pro)

ModelSim Intel FPGA 10.5b (รองรับซอฟต์แวร์มาตรฐาน Intel Quartus Prime)

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v17.1

ModelSim Intel FPGA 10.5c (รองรับซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime Pro)

ModelSim Intel FPGA 10.5b (รองรับซอฟต์แวร์มาตรฐาน Intel Quartus Prime)

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v17.0

ModelSim Intel FPGA 10.5c

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v16.1

ModelSim Intel FPGA 10.5b

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v16.0

ModelSim Intel FPGA 10.4d

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v15.1

ModelSim Intel FPGA 10.4b

ตารางที่ 3: การสนับสนุนระบบปฏิบัติการสําหรับซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime

เวอร์ชันซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime

การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v22.3

 • ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v22.3
 • Red Hat(*) Enterprise Linux(*) 8.4
 • Red Hat Enterprise Linux 8.6
 • SUSE(*) Linux Enterprise Server 12 SP5
 • SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3
 • Ubuntu(*) 18.04 LTS
 • Ubuntu 20.04 LTS
 • Ubuntu 22.04 LTS
 • Windows(*) 10 (เวอร์ชั่น 1607 หรือใหม่กว่า)
 • Windows 11
 • Windows Server(*) 2016
 • Windows Server 2019
ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v22.2
 • Linux CentOS(*) 8.2
 • Red Hat(*) Enterprise Linux(*) 8.2
 • SUSE(*) Linux Enterprise Server 12 SP5
 • SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3
 • Ubuntu(*) 18.04 LTS
 • Ubuntu 20.04 LTS
 • Windows(*) 10 (เวอร์ชัน 1607 หรือใหม่กว่า)
 • Windows Server(*) 2016
 • Windows Server 2019
ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v22.1
 • Linux CentOS(*) 8.2
 • Red Hat(*) Enterprise Linux(*) 8.2
 • SUSE(*) Linux Enterprise Server 12 SP5
 • SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3
 • Ubuntu(*) 18.04 LTS
 • Ubuntu 20.04 LTS
 • Windows(*) 10 (เวอร์ชัน 1607 หรือใหม่กว่า)
 • Windows Server(*) 2016
 • Windows Server 2019

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v21.4

 • CentOS(*) 7.7
 • CentOS 8.2
 • Red Hat(*) Enterprise Linux(*) 7.7
 • Red Hat Enterprise Linux 8.2
 • SUSE(*) Linux Enterprise Server 12.0 SP5
 • SUSE Linux Enterprise Server 15.0 LTS
 • Ubuntu(*) 16.04.06
 • Ubuntu 18.04.01
 • Ubuntu 20.04 LTS
 • Windows(*) 10
 • Windows Server(*) 2012
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v21.3

 • CentOS(*) 7.7
 • CentOS 8.2
 • Red Hat(*) Enterprise Linux(*) 7.7
 • Red Hat Enterprise Linux 8.2
 • SUSE(*) Linux Enterprise Server 12.0 SP5
 • SUSE Linux Enterprise Server 15.0 LTS
 • Ubuntu(*) 16.04.06
 • Ubuntu 18.04.01
 • Ubuntu 20.04 LTS
 • Windows(*) 10
 • Windows Server(*) 2012
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v21.2

 • CentOS(*) 7.7
 • CentOS 8.2
 • Red Hat(*) Enterprise Linux(*) 7.7
 • Red Hat Enterprise Linux 8.2
 • SUSE(*) Linux Enterprise Server 12.0 SP5
 • SUSE Linux Enterprise Server 15.0 LTS
 • Ubuntu(*) 16.04.06
 • Ubuntu 18.04.01
 • Ubuntu 20.04 LTS
 • Windows(*) 10
 • Windows Server(*) 2012
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v21.1

 • CentOS(*) 7.7
 • CentOS 8.2
 • Red Hat(*) Enterprise Linux(*) 7.7
 • Red Hat Enterprise Linux 8.2
 • SUSE(*) Linux Enterprise Server 12.0 SP5
 • SUSE Linux Enterprise Server 15.0 LTS
 • Ubuntu(*) 16.04.06
 • Ubuntu 18.04.01
 • Ubuntu 20.04 LTS
 • Windows(*) 10
 • Windows Server(*) 2012
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v20.4

 • CentOS(*) 7.7
 • CentOS 8.2
 • Red Hat(*) Enterprise Linux(*) 7.7
 • Red Hat Enterprise Linux 8.2
 • SUSE(*) Linux Enterprise Server 12.0 SP5
 • SUSE Linux Enterprise Server 15.0 LTS
 • Ubuntu(*) 16.04.06
 • Ubuntu 18.04.01
 • Ubuntu 20.04 LTS
 • Windows(*) 10
 • Windows Server(*) 2012
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v20.3

 • Windows 10
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016
 • Red Hat Enterprise Linux 6.9
 • Red Hat Enterprise Linux 7.5
 • SUSE Linux Enterprise Server 12.1 SP1
 • Ubuntu 14.04 LTS
 • Ubuntu 16.04 LTS
 • Ubuntu 18.04 LTS

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v20.2

 • Windows 10
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016
 • Red Hat Enterprise Linux 6.9
 • Red Hat Enterprise Linux 7.5
 • SUSE Linux Enterprise Server 12.1 SP1
 • Ubuntu 14.04 LTS
 • Ubuntu 16.04 LTS
 • Ubuntu 18.04 LTS

ซอฟต์แวร์การออกแบบ prime Intel Quartus v20.1

 • Windows 10
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016
 • Red Hat Enterprise Linux 6.9
 • Red Hat Enterprise Linux 7.5
 • SUSE Linux Enterprise Server 11
 • SUSE Linux Enterprise Server 12.1 SP1
 • Ubuntu 14.04 LTS
 • Ubuntu 16.04 LTS
 • Ubuntu 18.04 LTS

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v19.4

 • Windows 7 SP1(64 บิต)
 • Windows 10 (64 บิต)
 • Windows Server 2012 R2 (64 บิต)
 • Windows Server 2016 (64 บิต)
 • Red Hat Enterprise Linux 6.9 (64 บิต)
 • Red Hat Enterprise Linux 7.5 (64 บิต)
 • SUSE Linux Enterprise Server 12.1 SP1 (64 บิต)
 • Ubuntu 14.04 LTS (64 บิต)
 • Ubuntu 16.04 LTS (64 บิต)
 • Ubuntu 18.04 LTS (64 บิต)

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v19.3

 • Windows 7 SP1(64 บิต)
 • Windows 10 (64 บิต)
 • Windows Server 2012 R2 (64 บิต)
 • Windows Server 2016 (64 บิต)
 • Red Hat Enterprise Linux 6.9 (64 บิต)
 • Red Hat Enterprise Linux 7.5 (64 บิต)
 • SUSE Linux Enterprise Server 12.1 SP1 (64 บิต)
 • Ubuntu 14.04 LTS (64 บิต)
 • Ubuntu 16.04 LTS (64 บิต)
 • Ubuntu 18.04 LTS (64 บิต)

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v19.2

 • Windows 7 SP1(64 บิต)
 • Windows 8.1 (64 บิต)
 • Windows 10 (64 บิต)
 • Windows Server 2008 R2 SP1 (64 บิต)
 • Windows Server 2012 R2 (64 บิต)
 • Red Hat Enterprise Linux 6.9 (64 บิต)
 • Red Hat Enterprise Linux 7.5 (64 บิต)
 • SUSE LES 12.1 (SP1)
 • Ubuntu 14.04.5 LTS (64 บิต)
 • Ubuntu 16.04.2 LTS (64 บิต)

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v19.1

 • Windows 7 SP1(64 บิต)
 • Windows 8.1 (64 บิต)
 • Windows 10 (64 บิต)
 • Windows Server 2008 R2 SP1 (64 บิต)
 • Windows Server 2012 R2 (64 บิต)
 • Red Hat Enterprise Linux 6.9 (64 บิต)
 • Red Hat Enterprise Linux 7.5 (64 บิต)
 • SUSE LES 12.1 (SP1)
 • Ubuntu 14.04.5 LTS (64 บิต)
 • Ubuntu 16.04.2 LTS (64 บิต)

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v18.1

 • Windows 7 SP1(64 บิต)
 • Windows 8.1 (64 บิต)
 • Windows 10 (64 บิต)
 • Windows Server 2008 R2 SP1 (64 บิต)
 • Windows Server 2012 R2 (64 บิต)
 • Red Hat Enterprise Linux 6 (64 บิต)
 • Red Hat Enterprise Linux 7 (64 บิต)
 • SUSE SLE 12
 • Ubuntu 14.04.5 LTS (64 บิต)
 • Ubuntu 16.04.2 LTS (64 บิต)

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel Quartus Prime v18.0

 • Windows 7 SP1(64 บิต)
 • Windows 8.1 (64 บิต)
 • Windows 10 (64 บิต)
 • Windows Server 2008 R2 SP1 (64 บิต)
 • Windows Server 2012 R2 (64 บิต)
 • Red Hat Enterprise Linux 6 (64 บิต)
 • Red Hat Enterprise Linux 7 (64 บิต)
 • SUSE SLE 12
 • Ubuntu 14.04.5 LTS (64 บิต)
 • Ubuntu 16.04.2 LTS (64 บิต)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้