คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การออกแบบ Quartus® Prime

ซอฟต์แวร์ Quartus® Prime ทำให้ได้เส้นทางขนส่งเร่งด่วนในการเปลี่ยนงานออกแบบเอฟพีจีเอ, SoC และ CPLD ของ Altera® ให้เกิดขึ้นได้จริง โดยให้เครื่องมือและคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการช่วยเหลือในทุกขั้นตอนตั้งแต่รายการและการสังเคราะห์งานออกแบบไปจนถึงการปรับแต่งประสิทธิภาพ การตรวจสอบรับรอง และการจำลอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่โบรชัวร์ของซอฟต์แวร์ Quartus Prime

ซอฟต์แวร์ Quartus® Prime Pro Edition และซอฟต์แวร์ Quartus® Prime Standard Edition จำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งานแบบชำระเงิน แต่ซอฟต์แวร์ Quartus® Prime Lite Edition ไม่ต้องมีสิทธิ์การใช้งาน การสมัครใช้งานโหนดแบบคงที่รองรับการเข้าใช้งาน Pro Edition และ Standard Edition ซึ่งรวมไปถึง Questa*-Altera® FPGA Edition พร้อมกับการบำรุงรักษาเป็นเวลาหนึ่งปี หากต้องการรับสิทธิ์การใช้งาน ให้ไปที่ Intel® FPGA Licensing Support Center

หากคุณพร้อมซื้อสิทธิ์การใช้งานหรือต้องการใช้คุณสมบัติขั้นสูงของเอฟพีจีเอหรือ SoC เช่น การรองรับตระกูลอุปกรณ์พลังงานต่ำ Agilex® 7, Stratix® 10, Arria® 10 และ Cyclone® 10 ให้ซื้อสิทธิ์การใช้งานแบบชำระเงินจาก Intel® FPGA Licensing Support Center ก่อน ในการเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ Quartus® Prime Lite Edition เวอร์ชั่นฟรี หรือดาวน์โหลดเวอร์ชั่นที่มีสิทธิ์การใช้งาน ให้ไปที่รายการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Quartus Prime