ข้อมูลการสั่ง

ประเภท คำอธิบาย ราคา ซื้อออนไลน์
รหัสการสั่งซื้อเดี่ยว

การสมัครใช้งานซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition แบบโหนดตายตัวรองรับอุปกรณ์ทุกชนิดบนแพลตฟอร์ม Windows และ Linux

รวมถึงการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime Pro Edition และ Intel Quartus Standard Edition และการอัปเดตซอฟต์แวร์ Questa*-Intel FPGA Edition เป็นเวลาหนึ่งปี

สมัครใช้งานโหนดแบบลอยหรือแบบตายตัวในศูนย์สิทธิ์การใช้งานแบบบริการตัวเอง

$3,645
USD

รหัสการสั่งซื้อ -
SW-ONE-QUARTUS

เลือกซื้อเลย