ดาวน์โหลด

การฝึกอบรมภาคปฏิบัติฟรี

ลงทะเบียนเข้าร่วมชั้นเรียนฝึกอบรมภาคปฏิบัติที่มีผู้สอนฟรีเพื่อเพิ่มทักษะการออกแบบเอฟพีจีเอของคุณ

  • ซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime : รากฐาน
  • การใช้ Intel® Stratix® 10 และเอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ SoC
  • บทนำสำหรับเครื่องมือการผสานระบบการออกแบบแพลตฟอร์ม
  • เครื่องมือดีบักซอฟต์แวร์ Quartus
  • การปิดเวลาด้วยซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro
  • การวิเคราะห์การกำหนดเวลาของซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro
  • การใช้เอฟพีจีเอ Intel® SoC
  • บทนำสำหรับ Verilog HDL
  • เทคนิคการออกแบบ Verilog HDL ขั้นสูง
  • และอื่นๆ อีกมากมาย!

เอกสารและการสนับสนุน

ค้นหาเอกสารทางเทคนิค วิดีโอ และหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime

ระบบนิเวศของ EDA

ระบบนิเวศของ EDA นำเสนอโซลูชันการออกแบบที่ครบวงจรในด้านการออกแบบ การตรวจสอบ และการผสานรวม เอฟพีจีเอ Intel® เข้าสู่ระบบของคุณ