ตัวเลือกการสนับสนุนสําหรับผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel® ที่เลิกผลิต

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000005733

04/01/2023

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ ชิ้นส่วนอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง และอุปกรณ์เสริมได้เลิกผลิตแล้วตั้งแต่วันที่ที่ระบุไว้ใน เริ่มการสนับสนุนแบบบริการตนเอง ตัวเลือกการสนับสนุนที่มีอยู่ประกอบด้วย:

  • เนื้อหาการสนับสนุนทางเทคนิคแบบออนไลน์
  • ความช่วยเหลือจากผู้ใช้รายอื่นใน Intel Support Community
หมาย เหตุตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Intel จะไม่ตอบคําถามทางโทรศัพท์ แชท ฟอรัมการสนับสนุนของชุมชน หรืออีเมลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีระบบบริการตัวเองอีกต่อไป
คำ เตือน
Caution icon

เนื่องจากซอฟต์แวร์นี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ "สิ้นสุดอายุการใช้งาน" จึงอาจมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้ Intel ไม่ประสงค์จะเสนอการอัปเดตใดๆ เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในซอฟต์แวร์นี้ ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือค้นพบในอนาคต ซอฟต์แวร์นี้ให้ไว้ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใดๆ รวมถึงการรับประกันความสามารถในการทําตลาด การไม่ละเมิด หรือความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ Intel ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงก์ หรือรายการอื่นๆ ภายในซอฟต์แวร์

กราฟิกไดรเวอร์ล่าสุดเริ่มการสนับสนุนแบบบริการตนเอง
กราฟิก HD Intel 510, 515, 520, 530กราฟิกโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 6-10 - Windows30 ธันวาคม 2022
กราฟิกIntel Iris 540, 550
กราฟิก Intel Iris Pro 580
กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200

Intel Graphics Driverสําหรับ Windows* 7/8.1

Intel Graphics Driverสําหรับ Windows* 7/8.1/10

1 มิถุนายน 2021
กราฟิกIntel® Iris® 5100

Intel Graphics Driverสําหรับ Windows* 7/8.1

Intel Graphics Driverสําหรับ Windows* 7/8.1/10

1 มิถุนายน 2021
กราฟิก HD Intel® 5000

Intel Graphics Driverสําหรับ Windows* 7/8.1

Intel Graphics Driverสําหรับ Windows* 7/8.1/10

1 มิถุนายน 2021
กราฟิก HD Intel® 4600

Intel Graphics Driverสําหรับ Windows* 7/8.1

Intel Graphics Driverสําหรับ Windows* 7/8.1/10

1 มิถุนายน 2021
กราฟิก HD Intel® 4400

Intel Graphics Driverสําหรับ Windows* 7/8.1

Intel Graphics Driverสําหรับ Windows* 7/8.1/10

1 มิถุนายน 2021
กราฟิก HD Intel® 4200

Intel Graphics Driverสําหรับ Windows* 7/8.1

Intel Graphics Driverสําหรับ Windows* 7/8.1/10

1 มิถุนายน 2021
กราฟิก HD Intel® 4000ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows* 7/8.1/101 มกราคม 2020
กราฟิก HD Intel® 2500ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows* 7/8.1/101 มกราคม 2020
ไดรเวอร์กราฟฟิกสําหรับชิปเซ็ตโมบายล์ตระกูล Intel® 965 Express

ไดรเวอร์กราฟิก Media Accelerator สําหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต

ไดรเวอร์กราฟิก Media Accelerator สําหรับ Windows 7* รุ่น 64 บิต

21 ตุลาคม 2016
กราฟิก HD Intel® 3000

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows* 7/8/8.1 รุ่น 32 บิต

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows* 7/8 รุ่น 64 บิต

24 มิถุนายน 2016
กราฟิก HD Intel® 2000

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows* 7/8/8.1 รุ่น 32 บิต

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows* 7/8 รุ่น 64 บิต

24 มิถุนายน 2016
ชิปเซ็ต Intel® G41 ExpressIntel® Graphics Driverสําหรับ Windows XP* รุ่น 64 บิต27 พฤษภาคม 2016
ชิปเซ็ต Intel® G43 Express27 พฤษภาคม 2016
ชิปเซ็ต Intel® G45 Express27 พฤษภาคม 2016
ชิปเซ็ต Intel® Q43 Express27 พฤษภาคม 2016
ชิปเซ็ต Intel® Q45 Express27 พฤษภาคม 2016
ตระกูลIntel® 4 Series Express Chipsetโมบายล์27 พฤษภาคม 2016
ชิปเซ็ตโมบายล์ตระกูล Intel® 945GM Express

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows 7* รุ่น 64 บิต

27 พฤษภาคม 2016
Intel® Graphics Media Accelerator 600Intel® Graphics Media Accelerator 600 สําหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต27 พฤษภาคม 2016
Intel® Graphics Media Accelerator 500

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต

27 พฤษภาคม 2016
Intel® Graphics Media Accelerator 3150

Intel® Graphics Media Accelerator 3150 สําหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต

Intel® Graphics Media Accelerator 3150 สําหรับ Windows 7* รุ่น 64 บิต

27 พฤษภาคม 2016
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® ซีรีส์ P4000 พร้อมกราฟิก HD Intel®

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows XP* รุ่น 32 บิต (แบบฝัง)

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows 7* และ Windows Vista* รุ่น 32 บิต

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows 7* และ Windows Vista* รุ่น 64 บิต

27 พฤษภาคม 2016
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® ซีรีส์ U3000 พร้อมกราฟิก HD Intel®27 พฤษภาคม 2016
Intel® Graphics Media Accelerator ซีรีส์ 3600Intel® Graphics Media Accelerator ซีรีส์ 3600 สําหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต27 พฤษภาคม 2016
Intel® Graphics Media Accelerator ซีรีส์ 365027 พฤษภาคม 2016
โปรเซสเซอร์ Intel® Atom® ซีรีส์ Z2700 พร้อม Intel® Graphics Media Accelerator27 พฤษภาคม 2016
ชิปเซ็ต Intel® Q35 Express

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows 7* รุ่น 64 บิต

29 มีนาคม 2013
ชิปเซ็ต Intel® Q33 Express29 มีนาคม 2013
ชิปเซ็ต Intel® G35 Express29 มีนาคม 2013
ชิปเซ็ต Intel® G33 Express29 มีนาคม 2013
ชิปเซ็ต Intel® G31 Express29 มีนาคม 2013
กราฟิก Intel® 82Q965 และ Memory Controller Hub (GMCH)25 กุมภาพันธ์ 2013
กราฟิก Intel® 82G965 และ Memory Controller Hub (GMCH)25 กุมภาพันธ์ 2013
ชิปเซ็ตโมบายล์ตระกูล Intel® 915GM/GMS, 910GML Expressไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows XP*22 พฤศจิกายน 2010
ตระกูล Intel® 82852/82855 Graphic Controllerไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows XP*22 พฤศจิกายน 2010
Intel® 82946GZ Graphic Controller

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows 7* รุ่น 64 บิต

27 กันยายน 2010
ชิปเซ็ต Intel® 82945G Express27 กันยายน 2010
ชิปเซ็ตตระกูล Intel® 82915G/82910GL Express

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows XP* รุ่น 32 บิต

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows XP* รุ่น 64 บิต

1 กุมภาพันธ์ 2009
Intel® 82845G Graphic Controllerไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows XP*30 กันยายน 2005
กราฟิก Intel® 82830M และ Memory Controller Hub (GMCH)ไดรเวอร์กราฟิกตระกูลชิปเซ็ต Intel® 830M สําหรับ Windows XP*1 เมษายน 2005
Intel® 82815 Graphic Controllerไดรเวอร์กราฟิกตระกูลชิปเซ็ต Intel® 815 และ 81031 ธันวาคม 2004
Intel® 82810 Graphics และ Memory Controller Hub (GMCH)31 ธันวาคม 2004

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
โปรเซสเซอร์ Intel® ที่เลิกผลิต