ตัวเลือกการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel® ที่เลิกผลิต

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000005733

11/01/2022

เราได้เลิกผลิตอุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วนอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง และผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ตามที่ระบุไว้ใน เริ่มการสนับสนุนแบบบริการตนเอง ตัวเลือกการสนับสนุนที่มีอยู่ประกอบด้วย:

  • เนื้อหาการสนับสนุนเชิงเทคนิคแบบออนไลน์
  • ความช่วยเหลือจากผู้ใช้รายอื่นใน Intel Support Community
หมายเหตุ ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Intel จะไม่ตอบคำถามทางโทรศัพท์ แชท ฟอรัมการสนับสนุนของชุมชน หรืออีเมลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีระบบบริการตัวเองอีกต่อไป
คำเตือน

เนื่องจากซอฟต์แวร์นี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ “สิ้นสุดอายุการใช้งาน” จึงอาจมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้ Intel ไม่ประสงค์จะเสนอการปรับปรุงใดๆ เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในซอฟต์แวร์นี้ ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือค้นพบในอนาคต ยกเว้นตามที่ระบุไว้ข้างต้น ซอฟท์แวร์นี้ได้รับการจัดหา "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยปราศจากการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทุกชนิด รวมถึงการรับประกันเกี่ยวกับความสามารถในการจำหน่าย การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง Intel ไม่รับประกันหรือไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงก์ หรือรายการอื่นใดๆ ที่อยู่ในซอฟต์แวร์นี้

กราฟิก ไดรเวอร์ล่าสุด  เริ่มการสนับสนุนแบบบริการตนเอง
กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200

ไดรเวอร์กราฟิก Intel สำหรับ Windows* 7/8.1

ไดรเวอร์กราฟิก Intel สำหรับ Windows* 7/ 8.1/10

1 มิถุนายน 2021
กราฟิก Intel® Iris® 5100

ไดรเวอร์กราฟิก Intel สำหรับ Windows* 7/8.1

ไดรเวอร์กราฟิก Intel สำหรับ Windows* 7/ 8.1/10

1 มิถุนายน 2021
กราฟิก HD Intel® 5000

ไดรเวอร์กราฟิก Intel สำหรับ Windows* 7/8.1

ไดรเวอร์กราฟิก Intel สำหรับ Windows* 7/ 8.1/10

1 มิถุนายน 2021
กราฟิก HD Intel® 4600

ไดรเวอร์กราฟิก Intel สำหรับ Windows* 7/8.1

ไดรเวอร์กราฟิก Intel สำหรับ Windows* 7/ 8.1/10

1 มิถุนายน 2021
กราฟิก HD Intel® 4400

ไดรเวอร์กราฟิก Intel สำหรับ Windows* 7/8.1

ไดรเวอร์กราฟิก Intel สำหรับ Windows* 7/ 8.1/10

1 มิถุนายน 2021
กราฟิก HD Intel® 4200

ไดรเวอร์กราฟิก Intel สำหรับ Windows* 7/8.1

ไดรเวอร์กราฟิก Intel สำหรับ Windows* 7/ 8.1/10

1 มิถุนายน 2021
กราฟิก HD Intel® 4000 ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel® สำหรับ Windows* 7/8.1/10 1 มกราคม 2020
กราฟิก HD Intel® 2500 ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel® สำหรับ Windows* 7/8.1/10 1 มกราคม 2020
ไดรเวอร์กราฟฟิกสำหรับชิปเซ็ตโมบายล์ตระกูล Intel® 965 Express

ไดรเวอร์กราฟิก Media Accelerator สำหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต

ไดรเวอร์กราฟิก Media Accelerator สำหรับ Windows 7* รุ่น 64 บิต

21 ตุลาคม 2016
กราฟิก HD Intel® 3000

ไดรเวอร์ของกราฟิก HD Intel® สำหรับ Windows* 7/8/8.1 รุ่น 32 บิต

ไดรเวอร์ของกราฟิก HD Intel® สำหรับ Windows* 7/8 รุ่น 64 บิต

24 มิถุนายน 2016
กราฟิก HD Intel® 2000

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel® สำหรับ Windows* 7/8/8.1 รุ่น 32 บิต

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel® สำหรับ Windows* 7/8 รุ่น 64 บิต

24 มิถุนายน 2016
ชิปเซ็ต Intel® G41 Express ไดรเวอร์กราฟิก Intel® สำหรับ Windows XP* รุ่น 64 บิต 27 พฤษภาคม 2016
ชิปเซ็ต Intel® G43 Express 27 พฤษภาคม 2016
ชิปเซ็ต Intel® G45 Express 27 พฤษภาคม 2016
ชิปเซ็ต Intel® Q43 Express 27 พฤษภาคม 2016
ชิปเซ็ต Intel® Q45 Express 27 พฤษภาคม 2016
ชิปเซ็ตโมบายล์ตระกูล Intel® 4 Series Express 27 พฤษภาคม 2016
ชิปเซ็ตโมบายล์ตระกูล Intel® 945GM Express

ไดร์เวอร์ Intel® Graphics Media Accelerator สำหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต

ไดร์เวอร์ Intel® Graphics Media Accelerator สำหรับ Windows 7* รุ่น 64 บิต

27 พฤษภาคม 2016
Intel® Graphics Media Accelerator 600 Intel® Graphics Media Accelerator 600 สำหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต 27 พฤษภาคม 2016
Intel® Graphics Media Accelerator 500

ไดร์เวอร์ Intel® Graphics Media Accelerator สำหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต

27 พฤษภาคม 2016
Intel® Graphics Media Accelerator 3150

ไดร์เวอร์ Intel® Graphics Media Accelerator 3150 สำหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต

ไดร์เวอร์ Intel® Graphics Media Accelerator 3150 สำหรับ Windows 7* รุ่น 64 บิต

27 พฤษภาคม 2016
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® ซีรีส์ P4000 พร้อมกราฟิก HD Intel®

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel® สำหรับ Windows XP* รุ่น 32 บิต (แบบฝัง)

ไดร์เวอร์ Intel® Graphics Media Accelerator สำหรับ Windows 7* และ Windows Vista* รุ่น 32 บิต

ไดร์เวอร์ Intel® Graphics Media Accelerator สำหรับ Windows 7* และ Windows Vista* รุ่น 64 บิต

27 พฤษภาคม 2016
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® ซีรีส์ U3000 พร้อมกราฟิก HD Intel® 27 พฤษภาคม 2016
Intel® Graphics Media Accelerator 3600 Series Intel® Graphics Media Accelerator ซีรีส์ 3600 สำหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต 27 พฤษภาคม 2016
Intel® Graphics Media Accelerator ซีรีส์ 3650 27 พฤษภาคม 2016
โปรเซสเซอร์ Intel® Atom® ซีรีส์ Z2700 พร้อม Intel® Graphics Media Accelerator 27 พฤษภาคม 2016
ชิปเซ็ต Intel® Q35 Express

ไดร์เวอร์ Intel® Graphics Media Accelerator สำหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต

ไดร์เวอร์ Intel® Graphics Media Accelerator สำหรับ Windows 7* รุ่น 64 บิต

29 มีนาคม 2013
ชิปเซ็ต Intel® Q33 Express 29 มีนาคม 2013
ชิปเซ็ต Intel® G35 Express 29 มีนาคม 2013
ชิปเซ็ต Intel® G33 Express 29 มีนาคม 2013
ชิปเซ็ต Intel® G31 Express 29 มีนาคม 2013
กราฟิก Intel® 82Q965 และ Memory Controller Hub (GMCH) 25 กุมภาพันธ์ 2013
กราฟิก Intel® 82G965 และ Memory Controller Hub (GMCH) 25 กุมภาพันธ์ 2013
ชิปเซ็ตโมบายล์ตระกูล Intel® 915GM/GMS, 910GML Express ไดร์เวอร์ Intel® Graphics Media Accelerator สำหรับ Windows XP* 22 พฤศจิกายน 2010
ตระกูล Intel® 82852/82855 Graphic Controller ไดร์เวอร์ Intel® Graphics Media Accelerator สำหรับ Windows XP* 22 พฤศจิกายน 2010
Intel® 82946GZ Graphic Controller

ไดร์เวอร์ Intel® Graphics Media Accelerator สำหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต

ไดร์เวอร์ Intel® Graphics Media Accelerator สำหรับ Windows 7* รุ่น 64 บิต

27 กันยายน 2010
ชิปเซ็ต Intel® 82945G Express 27 กันยายน 2010
ชิปเซ็ตตระกูล Intel® 82915G/82910GL Express

ไดร์เวอร์ Intel® Graphics Media Accelerator สำหรับ Windows XP* รุ่น 32 บิต

ไดร์เวอร์ Intel® Graphics Media Accelerator สำหรับ Windows XP* รุ่น 64 บิต

1 กุมภาพันธ์ 2009
Intel® 82845G Graphic Controller ไดร์เวอร์ Intel® Graphics Media Accelerator สำหรับ Windows XP* 30 กันยายน 2005
Intel® 82830M Graphics และ Memory Controller Hub (GMCH) ไดรเวอร์กราฟิกตระกูลชิปเซ็ต Intel® 830M สำหรับ Windows XP*  1 เมษายน 2005
Intel® 82815 Graphic Controller ไดรเวอร์กราฟิกตระกูลชิปเซ็ต Intel® 815 และ 810 31 ธันวาคม 2004
กราฟิก Intel® 82810 และ Memory Controller Hub (GMCH) 31 ธันวาคม 2004

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
โปรเซสเซอร์ Intel® ที่เลิกผลิต