ตัวเลือกการสนับสนุนสําหรับผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel® ที่เลิกผลิต

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000005733

08/05/2024

เราได้เลิกผลิตอุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วนอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง และผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ตามที่ระบุไว้ใน เริ่มการสนับสนุนแบบบริการตนเอง ตัวเลือกการสนับสนุนที่มีอยู่ประกอบด้วย:

หมาย เหตุ ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Intel จะไม่ตอบคําถามทางโทรศัพท์ แชท ฟอรัมการสนับสนุนของชุมชน หรืออีเมลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีระบบบริการตัวเองอีกต่อไป
คำ เตือน
Caution icon

เนื่องจากซอฟต์แวร์นี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ "สิ้นสุดอายุการใช้งาน" จึงอาจมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้ Intel ไม่ประสงค์จะเสนอการปรับปรุงใดๆ เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในซอฟต์แวร์นี้ ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือค้นพบในอนาคต ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหา "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยปราศจากการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทุกชนิด รวมถึงการรับประกันเกี่ยวกับความสามารถในการจําหน่าย การไม่ละเมิดสิทธิ์หรือความเหมาะสมสําหรับจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง Intel ไม่รับประกันหรือไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงก์ หรือรายการอื่นๆ ที่อยู่ในซอฟต์แวร์นี้

กราฟิก ไดรเวอร์ล่าสุด เริ่มการสนับสนุนแบบบริการตนเอง
กราฟิก Intel® Iris Plus 640, 650 Intel® Graphics Driver สําหรับ Windows* 10/11 วันที่ 29 มีนาคม 2024
กราฟิก HD Intel® 630, P630, 620, 615, 610 Intel® Graphics Driver สําหรับ Windows* 10/11 วันที่ 29 มีนาคม 2024
กราฟิก HD Intel® 500, 505 Intel® Graphics Driver สําหรับ Windows* 7/8.1/10 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
กราฟิก HD Intel® 510, 515, 520, 530 Intel® Graphics Driver สําหรับ Windows* 10/11 30 ธันวาคม 2022
กราฟิก Intel® Iris® 540, 550
กราฟิก Intel® Iris® Pro 580
กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200

Intel Graphics Driver สําหรับ Windows* 7/8.1/10

Intel Graphics Driver สําหรับ Windows* 7/8.1

วันที่ 1 มิถุนายน 2021
กราฟิก Intel® Iris® 5100

Intel Graphics Driver สําหรับ Windows* 7/8.1/10

Intel Graphics Driver สําหรับ Windows* 7/8.1

วันที่ 1 มิถุนายน 2021
กราฟิก HD Intel® 5000

Intel Graphics Driver สําหรับ Windows* 7/8.1/10

Intel Graphics Driver สําหรับ Windows* 7/8.1

วันที่ 1 มิถุนายน 2021
กราฟิก HD Intel® 4600

Intel Graphics Driver สําหรับ Windows* 7/8.1/10

Intel Graphics Driver สําหรับ Windows* 7/8.1

วันที่ 1 มิถุนายน 2021
กราฟิก HD Intel® 4400

Intel Graphics Driver สําหรับ Windows* 7/8.1/10

Intel Graphics Driver สําหรับ Windows* 7/8.1

วันที่ 1 มิถุนายน 2021
กราฟิก HD Intel® 4200

Intel Graphics Driver สําหรับ Windows* 7/8.1/10

Intel Graphics Driver สําหรับ Windows* 7/8.1

วันที่ 1 มิถุนายน 2021
กราฟิก HD Intel® 4000 ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows* 7/8.1/10 วันที่ 1 มกราคม 2020
กราฟิก HD Intel®ปี 2500 ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows* 7/8.1/10 วันที่ 1 มกราคม 2020
ไดรเวอร์กราฟฟิกสําหรับชิปเซ็ตโมบายล์ตระกูล Intel® 965 Express

ไดรเวอร์กราฟิก Media Accelerator สําหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต

ไดรเวอร์กราฟิก Media Accelerator สําหรับ Windows 7* รุ่น 64 บิต

วันที่ 21 ตุลาคม 2016
กราฟิก HD Intel® 3000

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows* 7/8/8.1 รุ่น 32 บิต

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows* 7/8 รุ่น 64 บิต

วันที่ 24 มิถุนายน 2016
กราฟิก HD Intel®ปี 2000

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows* 7/8/8.1 รุ่น 32 บิต

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows* 7/8 รุ่น 64 บิต

วันที่ 24 มิถุนายน 2016
ชิปเซ็ต Intel® G41 Express Intel® Graphics Driver สําหรับ Windows XP* รุ่น 64 บิต วันที่ 27 พฤษภาคม 2016
ชิปเซ็ต Intel® G43 Express วันที่ 27 พฤษภาคม 2016
ชิปเซ็ต Intel® G45 Express วันที่ 27 พฤษภาคม 2016
ชิปเซ็ต Intel® Q43 Express วันที่ 27 พฤษภาคม 2016
ชิปเซ็ต Intel® Q45 Express วันที่ 27 พฤษภาคม 2016
ตระกูล Intel® 4 Series Express Chipset โมบายล์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2016
ชิปเซ็ตโมบายล์ตระกูล Intel® 945GM Express

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows 7* รุ่น 64 บิต

วันที่ 27 พฤษภาคม 2016
Intel® Graphics Media Accelerator 600 ไม่พร้อมใช้งาน วันที่ 27 พฤษภาคม 2016
Intel® Graphics Media Accelerator 500

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต

วันที่ 27 พฤษภาคม 2016
Intel® Graphics Media Accelerator 3150

Intel® Graphics Media Accelerator 3150 สําหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต

Intel® Graphics Media Accelerator 3150 สําหรับ Windows 7* รุ่น 64 บิต

วันที่ 27 พฤษภาคม 2016
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® ซีรีส์ P4000 พร้อม กราฟิก HD Intel®

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows XP* รุ่น 32 บิต (แบบฝัง)

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows 7* และ Windows Vista* รุ่น 32 บิต

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows 7* และ Windows Vista* รุ่น 64 บิต

วันที่ 27 พฤษภาคม 2016
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® ซีรีส์ U3000 พร้อม กราฟิก HD Intel® วันที่ 27 พฤษภาคม 2016
Intel® Graphics Media Accelerator ซีรีส์ 3600 Intel® Graphics Media Accelerator ซีรีส์ 3600 สําหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต วันที่ 27 พฤษภาคม 2016
Intel® Graphics Media Accelerator ซีรีส์ 3650 วันที่ 27 พฤษภาคม 2016
โปรเซสเซอร์ Intel® Atom® ซีรีส์ Z2700 พร้อม Intel® Graphics Media Accelerator วันที่ 27 พฤษภาคม 2016
ชิปเซ็ต Intel® Q35 Express

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows 7* รุ่น 64 บิต

วันที่ 29 มีนาคม 2013
ชิปเซ็ต Intel® Q33 Express วันที่ 29 มีนาคม 2013
ชิปเซ็ต Intel® G35 Express วันที่ 29 มีนาคม 2013
ชิปเซ็ต Intel® G33 Express วันที่ 29 มีนาคม 2013
ชิปเซ็ต Intel® G31 Express วันที่ 29 มีนาคม 2013
Intel® 82Q965 Graphics และ Memory Controller Hub (GMCH) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Intel® 82G965 Graphics และ Memory Controller Hub (GMCH) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
ชิปเซ็ตโมบายล์ตระกูล Intel® 915GM/GMS, 910GML Express ไม่พร้อมใช้งาน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2010
คอนโทรลเลอร์กราฟิกตระกูล Intel® 82852/82855 ไม่พร้อมใช้งาน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2010
คอนโทรลเลอร์กราฟิก Intel® 82946GZ

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สําหรับ Windows 7* รุ่น 64 บิต

วันที่ 27 กันยายน 2010
ชิปเซ็ต Intel® 82945G Express วันที่ 27 กันยายน 2010
ชิปเซ็ตตระกูล Intel® 82915G/82910GL Express ไม่พร้อมใช้งาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552
คอนโทรลเลอร์กราฟิก Intel® 82845G ไม่พร้อมใช้งาน 30 กันยายน 2005
Intel® 82830M Graphics และ Memory Controller Hub (GMCH) ไม่พร้อมใช้งาน วันที่ 1 เมษายน 2005
คอนโทรลเลอร์กราฟิก Intel® 82815 ไม่พร้อมใช้งาน 31 ธันวาคม 2547
Intel® 82810 Graphics และ Memory Controller Hub (GMCH) 31 ธันวาคม 2547

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
โปรเซสเซอร์ Intel® ที่เลิกผลิต