ตัวเลือกการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์กราฟิก®ของ Intel ที่เลิกผลิตแล้ว

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000005733

27/07/2020

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องได้ถูกยกเลิกเนื่องจากวันที่ที่ระบุไว้ภายใต้การสนับสนุนแบบบริการตนเองเริ่มต้น ตัวเลือกการสนับสนุนที่มีอยู่ประกอบด้วย:

หมาย เหตุตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Intel ไม่ตอบสนองต่อโทรศัพท์แชทฟอรัมการสนับสนุนของชุมชนหรือการสอบถามทางอีเมลสำหรับผลิตภัณฑ์แบบบริการตนเอง
คำ เตือน

เนื่องจากซอฟต์แวร์นี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ "สิ้นสุดอายุการใช้งาน" ซึ่งอาจมีช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัย Intel ไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอการอัปเดตเพื่อลดช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัยในซอฟต์แวร์นี้ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักหรือค้นพบในอนาคตหรือไม่ ซอฟต์แวร์นี้มีให้ "ตามความต้องการ" โดยไม่มีการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยใดๆรวมถึงการรับประกันความเหมาะสมที่ไม่ละเมิดหรือการออกกำลังกายเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ Intel ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลข้อความกราฟิกการเชื่อมโยงหรือรายการอื่นๆภายในซอฟต์แวร์

กราฟิกไดรเวอร์ล่าสุดเริ่มต้นการสนับสนุนแบบบริการตนเอง
กราฟิก HD® Intel ๔๐๐๐ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สำหรับ Windows * 7/8.1/101มกราคม๒๐๒๐
กราฟิก HD® Intel ๒๕๐๐ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สำหรับ Windows * 7/8.1/101มกราคม๒๐๒๐
ไดรเวอร์กราฟิกสำหรับตระกูลโมบายล์ Intel®๙๖๕ Express ชิปเซ็ต

ไดรเวอร์กราฟิก Media Accelerator สำหรับ Windows 7 * ๓๒-บิต

ไดรเวอร์กราฟิก Media Accelerator สำหรับ Windows 7 * ๖๔-บิต

21ตุลาคม๒๐๑๖
กราฟิก HD® Intel ๓๐๐๐

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สำหรับ Windows * 7/8/8.1 ๓๒-บิต

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สำหรับ Windows * 7/8 64-บิต

24มิถุนายน๒๐๑๖
กราฟิก HD® Intel ๒๐๐๐

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สำหรับ Windows * 7/8/8.1 ๓๒-บิต

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สำหรับ Windows * 7/8 64-บิต

24มิถุนายน๒๐๑๖
ชิปเซ็ต Intel® G41 ExpressIntel® Graphics Driver สำหรับ Windows XP * ๖๔-บิต27พฤษภาคม๒๐๑๖
ชิปเซ็ต Intel® G43 Express27พฤษภาคม๒๐๑๖
ชิปเซ็ต Intel® G45 Express27พฤษภาคม๒๐๑๖
ชิปเซ็ต Intel® Q43 Express27พฤษภาคม๒๐๑๖
ชิปเซ็ต Intel® Q45 Express27พฤษภาคม๒๐๑๖
ตระกูล Intel® 4 Series Express Chipset บนอุปกรณ์พกพา27พฤษภาคม๒๐๑๖
ตระกูลโมบายล์ Intel®945GM เอกซ์เพรสชิปเซ็ต

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สำหรับ Windows 7 * ๓๒-บิต

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สำหรับ Windows 7 * ๖๔-บิต

27พฤษภาคม๒๐๑๖
Intel® Graphics Media Accelerator ๖๐๐Intel® Graphics Media Accelerator ๖๐๐สำหรับ Windows 7 * ๓๒-บิต27พฤษภาคม๒๐๑๖
Intel® Graphics Media Accelerator ๕๐๐

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สำหรับ Windows 7 * ๓๒-บิต

27พฤษภาคม๒๐๑๖
Intel® Graphics Media Accelerator ๓๑๕๐

Intel® Graphics Media Accelerator ๓๑๕๐สำหรับ Windows 7 * ๓๒-บิต

Intel® Graphics Media Accelerator ๓๑๕๐สำหรับ Windows 7 * ๖๔-บิต

27พฤษภาคม๒๐๑๖
Intel®โปรเซสเซอร์ Pentium®ซีรีส์ P4000 พร้อมกราฟิก HD Intel®

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สำหรับ Windows XP * ๓๒บิต (ฝังตัว)

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สำหรับ Windows 7 * & Windows Vista * ๓๒-บิต

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สำหรับ Windows 7 * & Windows Vista * ๖๔-บิต

27พฤษภาคม๒๐๑๖
Intel®โปรเซสเซอร์ Pentium®ซีรีส์ U3000 พร้อมกราฟิก HD Intel®27พฤษภาคม๒๐๑๖
Intel® Graphics Media Accelerator ซีรี่ส์๓๖๐๐Intel® Graphics Media Accelerator ซีรี่ส์๓๖๐๐สำหรับ Windows 7 * ๓๒-บิต27พฤษภาคม๒๐๑๖
Intel® Graphics Media Accelerator ซีรี่ส์๓๖๕๐27พฤษภาคม๒๐๑๖
Intel® Atom®โปรเซสเซอร์ซีรีส์ Z2700 พร้อมด้วย Intel® Graphics Media Accelerator27พฤษภาคม๒๐๑๖
ชิปเซ็ต Intel® Q35 Express

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สำหรับ Windows 7 * ๓๒-บิต

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สำหรับ Windows 7 * ๖๔-บิต

29มีนาคม๒๐๑๓
ชิปเซ็ต Intel® Q33 Express29มีนาคม๒๐๑๓
ชิปเซ็ต Intel® G35 Express29มีนาคม๒๐๑๓
ชิปเซ็ต Intel® G33 Express29มีนาคม๒๐๑๓
ชิปเซ็ต Intel® G31 Express29มีนาคม๒๐๑๓
ฮับคอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82Q965 (GMCH)25กุมภาพันธ์๒๐๑๓
ฮับคอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82G965 (GMCH)25กุมภาพันธ์๒๐๑๓
โมบายล์ Intel® 915GM/GMS, ชิปเซ็ต 910GML Expressไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สำหรับ Windows XP *22พฤศจิกายน๒๐๑๐
ตระกูล Intel® 82852/82855 Controller Graphicsไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สำหรับ Windows XP *22พฤศจิกายน๒๐๑๐
คอนโทรลเลอร์กราฟิก Intel®82946GZ

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สำหรับ Windows 7 * ๓๒-บิต

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สำหรับ Windows 7 * ๖๔-บิต

27กันยายน๒๐๑๐
ชิปเซ็ต Intel® 82945G Express27กันยายน๒๐๑๐
ตระกูลชิปเซ็ต Intel® 82915G/82910GL Express

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สำหรับ Windows XP * ๓๒-บิต

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สำหรับ Windows XP * ๖๔-บิต

1กุมภาพันธ์๒๐๐๙
คอนโทรลเลอร์กราฟิก Intel®82845Gไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®สำหรับ Windows XP *30กันยายน๒๐๐๕
ฮับคอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82830M (GMCH)ไดรเวอร์กราฟิกสำหรับชิปเซ็ต Intel® 830 m สำหรับ Windows XP *1เมษายน๒๐๐๕
Intel®๘๒๘๑๕ Graphics Controllerไดรเวอร์กราฟิกตระกูลชิปเซ็ต Intel®๘๑๕และ๘๑๐31ธันวาคม๒๐๐๔
ฮับคอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel®๘๒๘๑๐ (GMCH)31ธันวาคม๒๐๐๔

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
โปรเซสเซอร์ Intel®ที่เลิกผลิตแล้ว