Intel® Graphics Driverสําหรับ Windows* [15.45]

18799
2/5/2021

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งIntel® Graphics Driverสําหรับ Windows 7* และ Windows 8.1*/10* รุ่น 64 บิต

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

ข้อแนะนำ
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
 • ขนาด: 243.9 MB
 • SHA1: 6CBAC2497BF71E11C963B21B8C0D24FD3B1BED34
 • Windows 7, 32-bit*
 • ขนาด: 129.8 MB
 • SHA1: 604BFAFCB019CD34C763CD1149E9885414276AAA
 • Windows 10, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
 • ขนาด: 251.4 MB
 • SHA1: 574EC56971995357AC3AC9AC8E79C098F9783707
 • Windows 7, 32-bit*
 • ขนาด: 133.2 MB
 • SHA1: B4703567556B55884392982CE9880A23720046A3

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

นี่เป็นการเปิดตัวด้านความปลอดภัยและสนับสนุน Windows 7* รุ่น 32 บิต และ 64 บิต และ Windows 8.1*/10* รุ่น 64 บิตสําหรับโปรเซสเซอร์เจนเนอเรชั่น 6

การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ

ในโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 6 และ Intel® Mobile Xeon® รวมถึงPentium®และCeleron®ที่เกี่ยวข้อง:

 • Windows 7* รุ่น 32 บิต และ 64-บิต
 • Windows 8.1* รุ่น 64 บิตเท่านั้น
 • Windows® 10 รุ่น 64 บิตเท่านั้น

หมาย เหตุ

 • .exe: แพคเกจไดรเวอร์ในรูปแบบ .exe ที่ติดตั้งด้วยตนเองสําหรับผู้ใช้ปลายทาง
 • .zip: แพ็คเกจไดรเวอร์ในรูปแบบ .zip สําหรับนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญด้าน IT

ดู หมายเหตุรีลี สสําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ การแก้ไขข้อบกพร่องใหม่และปัญหาที่ทราบ

เกี่ยวกับIntel® softwareและไดรเวอร์

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์สําหรับส่วนประกอบ Intel® ของคุณอาจถูกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนติดตั้งไดรเวอร์ของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่สูญเสียคุณสมบัติหรือการปรับแต่ง

ดูรายชื่อเว็บไซต์การสนับสนุนผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้