Intel® Graphics Driver สําหรับ Windows* [15.45]

18799
2/5/2021

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้ง Intel® Graphics Driver สําหรับเจนเนอเรชั่น 6 บน Windows 7* และ Windows 8.1*/10* รุ่น 64 บิต

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

ข้อแนะนำ
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*
 • ขนาด: 243.9 MB
 • SHA256: AAB51027DAC8210BCA98B6679472B2A00AB15A5D4F8A6B777259200DE52E48E2
 • Windows 7, 32-bit*
 • ขนาด: 129.8 MB
 • SHA256: 754EA3A8D7E40A8548F4D0D827B79233CFE9B598DCE0FE95A0A110A1FA3A057F
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*
 • ขนาด: 251.4 MB
 • SHA256: 6A1D64D48E52913F8C42587900DEC47D050DAA4CDE7516F9DC6ABADD6E6404FB
 • Windows 7, 32-bit*
 • ขนาด: 133.2 MB
 • SHA256: 5D4B2E7EBC99A7FC4542A93227E9E144762E905F0E93495D0F244579AF8BB0B0

คำอธิบายโดยละเอียด

โน้ต: ไดรเวอร์กราฟิก Intel® สําหรับ Windows* เวอร์ชัน 15.40/45.x.x มีปัญหาด้านความปลอดภัยที่ทราบ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2024 จะไม่มีการสนับสนุนในการทํางาน ความปลอดภัย หรือการอัปเดตอื่นๆ เพิ่มเติม ทุกเวอร์ชันให้บริการตามสภาพที่เป็นอยู่ Intel แนะนําให้ผู้ใช้ยุติการใช้งานโดยเร็วที่สุด

วัตถุประสงค์

เป็นการเผยแพร่ด้านความปลอดภัยและรองรับ Windows 7* 32-บิต และ 64-บิต และ Windows 8.1*/10* 64-บิต สําหรับโปรเซสเซอร์เจนเนอเรชั่น 6

รองรับระบบปฏิบัติการ

ในโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 6 และ Intel® Mobile Xeon® รวมถึง Pentium®และ Celeron®ที่เกี่ยวข้อง:

 • Windows 7* 32-บิต และ 64-บิต
 • Windows 8.1* 64 บิตเท่านั้น
 • Windows® 10 64 บิตเท่านั้น

หมาย เหตุ

 • .exe: แพ็คเกจไดรเวอร์ในรูปแบบ.exe ติดตั้งด้วยตัวเองมีไว้สําหรับผู้ใช้ปลายทาง
 • ซิป: แพ็คเกจไดรเวอร์ในรูปแบบ.zip สําหรับนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญด้านไอที

ดู เอกสารเผยแพร่ สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Intel®และไดรเวอร์

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์สําหรับส่วนประกอบ Intel® ของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกเปลี่ยนโดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้งไดรเวอร์ของเรา เพื่อที่คุณจะไม่สูญเสียคุณลักษณะหรือการปรับแต่ง

ดูรายการเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้