ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows XP* (exe)

16543
2/13/2013

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งเวอร์ชัน ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel® 14.51.11.5437 (6.14.10.5437) สําหรับ Windows XP*, 32-บิต

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows XP family*
  • ขนาด: 22.8 MB
  • SHA1: 23B7703CEBB287EF4E919762789F7E53D3403C9D

คำอธิบายโดยละเอียด

สิ้นสุดอายุการใช้งาน

เนื่องจากซอฟต์แวร์นี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ "สิ้นสุดอายุการใช้งาน" จึงอาจมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้ Intel ไม่ประสงค์จะเสนอการปรับปรุงใดๆ เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในซอฟต์แวร์นี้ ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือค้นพบในอนาคต ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหา "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยปราศจากการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทุกชนิด รวมถึงการรับประกันเกี่ยวกับความสามารถในการจําหน่าย การไม่ละเมิดสิทธิ์หรือความเหมาะสมสําหรับจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง Intel ไม่รับประกันหรือไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงก์ หรือรายการอื่นๆ ที่อยู่ในซอฟต์แวร์นี้

สําหรับข้อมูลการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดดู ตัวเลือกการสนับสนุนสําหรับผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel® ที่เลิกผลิตแล้ว

วัตถุ ประสงค์

แพคเกจไดรเวอร์ซอฟต์แวร์นี้จะติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในไฟล์ Readme ไดรเวอร์เหล่านี้จะไม่ทํางานกับผลิตภัณฑ์อื่นใด ดูไฟล์ README สําหรับข้อมูลการติดตั้งและบันทึกประจํารุ่นสําหรับรายละเอียดเวอร์ชันของไดรเวอร์ แพคเกจไดรเวอร์นี้มีเวอร์ชัน 14.51.11.5437 (6.14.10.5437) สําหรับ Windows XP*


ใช้

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องสําหรับส่วนประกอบของคุณหรือไม่ เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

เกี่ยวกับไดรเวอร์ของ Intel®

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์สําหรับส่วนประกอบ Intel® ของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกเปลี่ยนโดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้งไดรเวอร์ของเรา เพื่อที่คุณจะไม่สูญเสียคุณลักษณะหรือการปรับแต่ง

ดูรายการเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิต

การขอรับการสนับสนุน

ฟอรัมชุมชนการสนับสนุนกราฟิกคือการแลกเปลี่ยนแบบเพื่อนๆ ที่ได้รับการตรวจสอบสําหรับชุมชนกราฟิก Intel โปรดไปที่ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและเข้าร่วมในฟอรั่ม

คุณสามารถเข้าถึงการสนับสนุนสําหรับไดรเวอร์กราฟิก Intel® ได้ด้วยการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า


ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

การระบุ Intel® Graphics Controller ของคุณ


ดูเอกสารเผยแพร่สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

คําถามที่ถูกถามบ่อย Intel® Graphics Driver

เว็บไซต์ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้