Intel® Graphics Driver สําหรับ Windows* [15.40]

18369
2/5/2021

บทนำ

ดาวน์โหลดนี้จะติดตั้ง Intel® Graphics Driver สําหรับ Braswell, 4 และ 5 เจนเนอเรชั่น 5

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

ข้อแนะนำ
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*
 • ขนาด: 198.5 MB
 • SHA256: EC2A6A9201333735C4A68F4B4149E178D688570F8F33EEE8F60FA24CD8234133
 • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • ขนาด: 110.6 MB
 • SHA256: BFDC46B5D323475AE92F1944DFC9F76D5340C824F1253123C29D4223BB4BB4C4
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*
 • ขนาด: 205.9 MB
 • SHA256: 27F9FDC710F256B58D8695FC5051E7E752F1A1F90AF708122DF2680234D904AD
 • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • ขนาด: 113.6 MB
 • SHA256: CD706A454B39E14406D87903EBC6E646132137381042C15EEBB5F30E72ED9E19

คำอธิบายโดยละเอียด

โน้ต: ไดรเวอร์กราฟิก Intel® สําหรับ Windows* เวอร์ชัน 15.40/45.x.x มีปัญหาด้านความปลอดภัยที่ทราบ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2024 จะไม่มีการสนับสนุนในการทํางาน ความปลอดภัย หรือการอัปเดตอื่นๆ เพิ่มเติม ทุกเวอร์ชันให้บริการตามสภาพที่เป็นอยู่ Intel แนะนําให้ผู้ใช้ยุติการใช้งานโดยเร็วที่สุด

รองรับระบบปฏิบัติการ

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 4 และโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® ที่เกี่ยวข้อง/โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®:

 • Windows® 10, 64-บิต และ 32-บิต เท่านั้น
  • รองรับ 32 บิตจํากัดที่ SKU หนึ่งๆ

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 5 และโปรเซสเซอร์ Intel Pentium ที่เกี่ยวข้อง/โปรเซสเซอร์ Intel Celeron:

 • Windows 10, 64-บิต และ 32-บิต
 • Windows 8.1*, 64-บิต และ 32-บิต
 • Windows 7*, 64-บิต และ 32-บิต

ในโปรเซสเซอร์ตระกูล Braswell/Cherry Trail:

 • Windows 10, 64-บิต และ 32-บิต
 • Windows 8.1, 64-บิต และ 32-บิต
 • Windows 7, 64-บิต และ 32-บิต

มีอะไรใหม่

 • รุ่นนี้ประกอบด้วยการอัปเดตความปลอดภัย

หมาย เหตุ

 • .exe: แพ็คเกจไดรเวอร์ในรูปแบบ.exe ติดตั้งด้วยตนเองมีไว้สําหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่
 • ซิป: แพ็คเกจไดรเวอร์ในรูปแบบ.zip สําหรับนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญด้านไอที

ดู เอกสารเผยแพร่ สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Intel®และไดรเวอร์

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์สําหรับส่วนประกอบ Intel® ของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกเปลี่ยนโดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้งไดรเวอร์ของเรา เพื่อที่คุณจะไม่สูญเสียคุณลักษณะหรือการปรับแต่ง

ดูรายการเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้