Intel® Graphics Driver Windows XP* รุ่น 64 บิต (exe)

15551
8/30/2012

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์กราฟิกเวอร์ชั่น 14.42.15.64.5420 (6.14.10.5420) เพื่อกราฟิก HD Intel®

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows XP Professional x64 Edition*
  • ขนาด: 23.4 MB
  • SHA1: 128D7B3D052D72507B51269C38761E1CDB8AEDEB

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

แพคเกจไดรเวอร์ซอฟต์แวร์นี้จะติดตั้งIntel® Graphics Media Accelerator Driverผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในไฟล์ Readme ไดรเวอร์เหล่านี้จะไม่ฟังก์ชันกับผลิตภัณฑ์อื่น ดูไฟล์ readme เพื่อดูข้อมูลการติดตั้งและหมายเหตุ รีลีส เพื่อดูรายละเอียดเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ แพคเกจไดรเวอร์นี้มีเวอร์ชั่น 14.42.15.64.5420 (6.14.10.5420) ใน Windows XP* เวอร์ชั่น 64 บิต

ใช้

ไดรเวอร์ซอฟต์แวร์เหล่านี้เป็นเวอร์ชั่นทั่วไปและสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) คอมพิวเตอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ การปรับแต่งที่รวมไว้ หรือได้เปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์หรือบรรจุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ให้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้ากันไม่ได้ของการติดตั้งที่อาจเกิดขึ้นในระบบ OEM ของคุณ Intel ขอแนะนาให้คุณตรวจสอบกับ OEM และใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับจากผู้ผลิตระบบของคุณ

Intel และ OEM ของคอมพิวเตอร์อาจไม่ให้การสนับสนุนทางเทคนิคกับปัญหาบางส่วนหรือทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานไดรเวอร์ซอฟต์แวร์เวอร์ชันทั่วไปนี้

สับสนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องดาวน์โหลด

ตรวจหาและอัปเดตไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ Intel® Driver & Support Assistantเครือข่าย โปรดดู การระบุ Intel® Graphics Controllerของคุณ

รับการสนับสนุน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้