Intel® Serial IO Driver สําหรับ Windows 8.1*

18515
4/23/2015

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel Serial IO host controller เวอร์ชัน 1.1 สําหรับ Windows 8.1* สําหรับ Intel® NUCs

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1, 64-bit*
  • ขนาด: 1.5 MB
  • SHA1: 6E472D4B96F1E3771F7A53E4F76327B19480E9C9

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel Serial IO host controller เวอร์ชัน 1.1 สําหรับ Windows 8.1* สําหรับ Intel® NUCs จําเป็นต้องใช้ไดรเวอร์ Serial IO หากคุณวางแผนที่จะใช้โฮสต์คอนโทรลเลอร์ I2C, UART หรือ GPIO

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel NUC ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้