ITE Tech * Consumer Infrared (CIR) Driver สําหรับ Windows 7 * สําหรับ Intel® NUC

18534
2/24/2014

บทนำ

ดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งเวอร์ชัน 5.1.0.7 ของไดรเวอร์ ITE Tech* Consumer Infrared (CIR) สําหรับ Intel® NUC โดยใช้ Windows 7* สําหรับทั้ง 32 และ 64 บิต

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*
  • ขนาด: 5.4 MB
  • SHA1: 99C0F26D522A9F16AF27130C2C6B3FEDAFA0963D

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์อินฟราเรดรุ่น 5.1.0.7 สําหรับ Windows 7 * สําหรับ Intel® NUC กับ ITE Tech * อินฟราเรดผู้บริโภค (CIR) จําเป็นต้องใช้ไดรเวอร์อินฟราเรดหากคุณวางแผนที่จะใช้อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลอินฟราเรด

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel NUC ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้