Realtek * Gigabit Ethernet Network Driver สําหรับ Windows 7 * สําหรับ NUC5CPYH, NUC5PPYH

18530
1/15/2015

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์ Realtek* LAN สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC โดยใช้ Windows 7 64 บิต*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 7, 64-bit*
  • ขนาด: 5.9 MB
  • SHA1: 7688575C0466BAF7EC6837E06515B307CF1CD0A1

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ LAN สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ด้วย Realtek * Ethernet LAN controller.


ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel NUC ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้