ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Integrator Toolkit

ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Gigabit Ethernet for Windows® 10 เพื่อ Intel® NUC รุ่นเก่า

เครื่องมือ Intel® VCUST

Intel® HD Graphics Driver Windows 10® เพื่อ Intel® NUC รุ่นเก่า

Intel® Management Engineผู้บริโภคระดับผู้บริโภคของ D34010WY, D54250WY

Intel® HD Graphics Driver for Windows 7*/8.1* for D34010WY, D54250WY

Intel® Chipset Device Software for Intel® NUC

Intel® Chipset Device Softwareรุ่นเก่าของ Intel® NUC